20. 1. 2009 - Přednáška o "birdwatchingu" a vodních ptácích

 Přednáška  a exkurze pro učitele a zájemce o ornitologii k tématům birdwatching a vodní ptáci na Vltavě.

 Dne 20. ledna 2009 jsme se sešli společně s pedagogy základních škol a členy České společnosti ornitologické v Botanické zahradě v Tróji, abychom se společně zamysleli nad novým ornitologickým tématem pro děti – o pozorování ptáků ("birdwatching") a o vodním ptactvu na území Prahy. Své bohaté zkušenosti přednesl všem přítomným člen ČSO RNDr. Jiří Malina, diskutovali jsme o tom, jakou formou zapojit děti do sledování vodního ptactva v metropoli.

Následně jsme se vydali na vycházku k Vltavě. I přes nepříznivé počasí byla vycházka úspěšná. Společně s ornitology jsme spatřili celkem 16 druhů ptactva na úseku cca 2 km (!!!). Kromě běžných druhů jsme měli možnost vidět i druhy, které se na pražské Vltavě vyskytují zcela výjimečně. Přítomným pedagogům připadal námět o vodním ptactvu jako velmi zajímavý a atraktivní pro děti ze základních škol. Všem zájemcům o vycházky do přírody s pozorováním ptactva můžeme doporučit, aby navštívili úsek Vltavy od ZOO Praha k přívozu do Podbaby.
 
Seznam ptačích druhů pozorovaných (alespoň jedním z účastníků) na vycházce Ornity
 
 20.1. 2009 15.30 – 16.20 Vltava pod ZOO
 
Labuť velká Cygnus olor
Kachna divoká Anas platyrhynchos
Čírka obecná Anas crecca
Hvízdák euroasijský Anas penelope
Polák velký Aythya ferina
Polák chocholačka Aythya fuligula
Polák malý Aythya nyroca
Morčák velký Mergus merganser
Morčák bílý Mergus albellus
Potápka roháč Podiceps cristatus
Potápka malá Tachybabtus ruficollis
Kormorán velký Phalacrocorax carbo
Volavka popelavá Ardea cinerea
Lyska černá Fulica atra
Slípka zelenonohá Gallinula chloropus
Racek bělohlavý Larus cachinnans
Racek bouřní Larus canus
Racek chechtavý Larus ridibundus
 
Nepůvodní druh, zatím nezařazený mezi druhy ČR
Kachnička šedoboká Callonetta leucophrys
Seznam sestavil RNDr. Jiří Malina
 
 
Poznámka ornitologa RNDr. Lubomíra Peškeho - odborného garanta projektu "Sedmero krkavců"
Ornitologická exkurze za vodními ptáky v Tróji (20.1.09) přinesla jedno zajímavé překvapení, které propojilo akci s předcházejícím projektem "Sedmero krkavců" a exkurzemi na zimní nocoviště havranů v Kralupech nad Vltavou.
V době, kdy jsme se dostali k řece byli již "pražští" havrani patrně na shromaždišti u nocoviště. Nad řekou přeletovala hejna kormoránů a racků. Náhle jsme však zahlédli v 15:25, jak se kdesi v Podbabě zvedlo velké kompaktní hejno "havranů". Teprve bližší pohled ukázal, že to není klasické smíšené hejno, ale asi 1500 kavek směřujících na sever. Za nimi s odstupem asi 15 minut letělo dalších přibližně 600 kavek a s nimi pouze jediný havran. Toto pozorování patrně souvisí s celkově zvýšeným zastoupením kavek na nocovišti, které jsme pozorovali při našich listopadových a prosincových návštěvách. Dále to naznačuje poněkud odchylné chování obou druhů, především výraznou tendenci kavek "držet pospolu". 
 
 
Účastníci programu:
 
Za Ornitu:
Veronika Voldřichová
Bc. Alžběta Černá + Hanka Černá
Mgr. Zuzana Bartáková
Bc. Jana Šturmová
Jana Pešková
Bc. Katarína Nemjová
Petr Mašek
 
Ornitologové:
RNDr. Jiří Malina
Pavel Bergmann
RNDr. Jaroslav Škopek
RNDr. Lubomír Peške
 
Pedagogové:
Mgr. Bohunka Vrchotická – ředitelka ZŠ Husinec – Řež
Mgr. Dita Macháčková – ZŠ Hostivař
Mgr. Daniela Krejčíková – ZŠ Písnická
Mgr. Melanie Černá – ZŠ Ústavní
Ing. Dana Šmoldasová – ZŠ Ke Kateřinkám
 
Hosté:
RNDr. Oldřich Vacek, CSc.
Bc. Dagmar Chrištofová – MČ Praha 2
20. 1. 2009 - Přednáška o "birdwatchingu" a vodních ptácích
 
20. 1. 2009 - Přednáška o "birdwatchingu" a vodních ptácích
20. 1. 2009 - Přednáška o "birdwatchingu" a vodních ptácích
 
20. 1. 2009 - Přednáška o "birdwatchingu" a vodních ptácích
20. 1. 2009 - Přednáška o "birdwatchingu" a vodních ptácích
 
20. 1. 2009 - Přednáška o "birdwatchingu" a vodních ptácích
20. 1. 2009 - Přednáška o "birdwatchingu" a vodních ptácích
 
20. 1. 2009 - Přednáška o "birdwatchingu" a vodních ptácích
20. 1. 2009 - Přednáška o "birdwatchingu" a vodních ptácích
 
20. 1. 2009 - Přednáška o "birdwatchingu" a vodních ptácích
20. 1. 2009 - Přednáška o "birdwatchingu" a vodních ptácích
 
20. 1. 2009 - Přednáška o "birdwatchingu" a vodních ptácích
20. 1. 2009 - Přednáška o "birdwatchingu" a vodních ptácích
 
20. 1. 2009 - Přednáška o "birdwatchingu" a vodních ptácích
20. 1. 2009 - Přednáška o "birdwatchingu" a vodních ptácích
 
20. 1. 2009 - Přednáška o "birdwatchingu" a vodních ptácích
20. 1. 2009 - Přednáška o "birdwatchingu" a vodních ptácích
 
20. 1. 2009 - Přednáška o "birdwatchingu" a vodních ptácích
20. 1. 2009 - Přednáška o "birdwatchingu" a vodních ptácích
 
20. 1. 2009 - Přednáška o "birdwatchingu" a vodních ptácích
20. 1. 2009 - Přednáška o "birdwatchingu" a vodních ptácích
 
20. 1. 2009 - Přednáška o "birdwatchingu" a vodních ptácích
20. 1. 2009 - Přednáška o "birdwatchingu" a vodních ptácích
 
20. 1. 2009 - Přednáška o "birdwatchingu" a vodních ptácích
20. 1. 2009 - Přednáška o "birdwatchingu" a vodních ptácích
 
20. 1. 2009 - Přednáška o "birdwatchingu" a vodních ptácích
20. 1. 2009 - Přednáška o "birdwatchingu" a vodních ptácích
 
20. 1. 2009 - Přednáška o "birdwatchingu" a vodních ptácích
20. 1. 2009 - Přednáška o "birdwatchingu" a vodních ptácích
 
20. 1. 2009 - Přednáška o "birdwatchingu" a vodních ptácích
20. 1. 2009 - Přednáška o "birdwatchingu" a vodních ptácích
 
20. 1. 2009 - Přednáška o "birdwatchingu" a vodních ptácích
20. 1. 2009 - Přednáška o "birdwatchingu" a vodních ptácích
 
20. 1. 2009 - Přednáška o "birdwatchingu" a vodních ptácích
20. 1. 2009 - Přednáška o "birdwatchingu" a vodních ptácích
 
20. 1. 2009 - Přednáška o "birdwatchingu" a vodních ptácích
20. 1. 2009 - Přednáška o "birdwatchingu" a vodních ptácích
 
20. 1. 2009 - Přednáška o "birdwatchingu" a vodních ptácích
20. 1. 2009 - Přednáška o "birdwatchingu" a vodních ptácích
 
20. 1. 2009 - Přednáška o "birdwatchingu" a vodních ptácích
20. 1. 2009 - Přednáška o "birdwatchingu" a vodních ptácích
 
20. 1. 2009 - Přednáška o "birdwatchingu" a vodních ptácích
20. 1. 2009 - Přednáška o "birdwatchingu" a vodních ptácích
 
20. 1. 2009 - Přednáška o "birdwatchingu" a vodních ptácích
20. 1. 2009 - Přednáška o "birdwatchingu" a vodních ptácích
 
20. 1. 2009 - Přednáška o "birdwatchingu" a vodních ptácích
20. 1. 2009 - Přednáška o "birdwatchingu" a vodních ptácích
 
20. 1. 2009 - Přednáška o "birdwatchingu" a vodních ptácích
20. 1. 2009 - Přednáška o "birdwatchingu" a vodních ptácích
 
20. 1. 2009 - Přednáška o "birdwatchingu" a vodních ptácích
20. 1. 2009 - Přednáška o "birdwatchingu" a vodních ptácích
 
20. 1. 2009 - Přednáška o "birdwatchingu" a vodních ptácích
20. 1. 2009 - Přednáška o "birdwatchingu" a vodních ptácích
 
20. 1. 2009 - Přednáška o "birdwatchingu" a vodních ptácích
20. 1. 2009 - Přednáška o "birdwatchingu" a vodních ptácích
 
20. 1. 2009 - Přednáška o "birdwatchingu" a vodních ptácích
20. 1. 2009 - Přednáška o "birdwatchingu" a vodních ptácích
 
20. 1. 2009 - Přednáška o "birdwatchingu" a vodních ptácích
20. 1. 2009 - Přednáška o "birdwatchingu" a vodních ptácích
 
20. 1. 2009 - Přednáška o "birdwatchingu" a vodních ptácích
20. 1. 2009 - Přednáška o "birdwatchingu" a vodních ptácích
 
20. 1. 2009 - Přednáška o "birdwatchingu" a vodních ptácích
 
Sdílet