Kontakty a lidé ORNITY

Adresa:

ORNITA, z. ú.
Bělehradská 2324/58
120 00 Praha 2
 
IČ: 266 78 535
DIČ: CZ 266 78 535
Číslo účtu: 194 159 967 / 0300
Registrace Městský soud v Praze:
1. 8. 2015, spisová značka U 252
 
Veronika Voldřichová

Ředitelka ústavu, autorka a vedoucí projektů: „Sovy do škol“, "Sedmero krkavců", "Veverka známá i neznámá", "Ptáci v naší zahradě", "Predátoři kolem ptačích budek", "Kam ptáci letí", "Vodní ptáci" nebo "Šplhavci a další obyvatelé dutin". Od roku 2010 vede na školách dlouhodobý projekt "Zvyšování hnízdních možností ptáků ve spolupráci se školami." V realizačním týmu Ornity má na starosti vnější vztahy, přípravu publikací a doprovodných vzdělávacích tiskovin k programům, úpravu webových stránek, připravuje a organizuje konference EVVO, přírodovědná soustředění a všechny výstavy pořádané Ornitou.
E-mail: veronika.voldrichova@ornita.cz


Mgr. Zuzana Bartáková
Vedoucí lektorka ústavu, absolventka Přírodovědecké fakulty UK. V Ornitě zajišťuje odbornou spolupráci při přípravě vzdělávacích programů a asistenci při terénních výukových programech.  
E-mail: info@ornita.cz
Tel.: 607 650 787
Mgr. Tereza Hromádková
Postgraduální studentka Přírodovědecké fakulty JU. V Ornitě zajišťuje odbornou spolupráci při přípravě vzdělávacích programů a asistenci při terénních výukových programech. 
Ing. Miroslav Šafařík
Předseda správní rady ústavu, je kvestorem na soukromé vysoké škole managementu a psychologie NEWTON College. V Ornitě je konzultantem pro oblast administrace, řízení a strategie ústavu.
Jiří Červinka

Člen správní rady ústavu, konzultant programů pro děti a mládež, publicista
a novinář, redaktor Světa outdooru, autor několika knih o volnočasových programech pro děti. V Ornitě má na starosti technickou spolupráci v rámci projektu „Zvyšování hnízdních možností ptáků ve spolupráci se školami“.
 

 


Spolupracovníci

 
Tereza Tejklová
Studentka Přírodovědecké fakulty UK. V Ornitě působí jako hlavní lektorka výukových programů. Kontakt: tel.: 737 335 722, e-mail: Tejklova.Tereza@seznam.cz.
RNDr. Dana Adamová, Ph.D.
Absolventka Přírodovědecké fakulty UK. V Ornitě působí jako terénní asistentka.
RNDr. Lubomír Peške
Člen České společnosti ornitologické a kroužkovatel. V Ornitě působí jako garant projektu „Zvyšování hnízdních možností ptáků ve spolupráci se školami“ a je konzultantem přednáškových
i terénních výukových programů Ornity.
Jan Kubeš
Absolvent pražské Grafické školy v Hellichově ulici, pracuje jako grafický designér.
Má na starosti přípravu všech Ornitou vydávaných tiskovin tak, aby byly originální a měly jednotnou grafickou úpravu.
RNDr. Jan Hošek

Výtvarník a ilustrátor, zoolog a režisér dokumentárních filmů s převážně přírodovědeckou tématikou. Je hlavním výtvarníkem Ornity, pro kterou maluje obrázky na vzdělávací tiskoviny, výstavní panely a webové stránky.

 
Jan Schneedorfer

Vytvořil tyto webové stránky, on-line hru „Poznej hlasy ptáků“ a aplikaci pro mapování
chráněných živočichů.
 

Jana Pešková
Spolupracuje na organizačním zajištění programů a jako účetní asistentka ekonomického chodu projektů a účetnictví Ornity.
Ing. Jana Jarošová
Absolventka provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze. Externě spolupracuje s Ornitou v oblasti fundraisingu a finančního řízení ústavu.
 

 

Sdílet