Aktuality > O Ornitě

O Ornitě

Jak žáci a učitelé hodnotili program Desatero sov?

Jak žáci a učitelé hodnotili program Desatero sov?

Ve školním roce 2014/2015 se ve školách se uskutečnil přednáškový program Desatero sov. Podívejte se, jak žáci i učitelé program hodnotili... více »

Kdo a co je ORNITA?

ORNITA, zapsaný ústav - působí v oblasti envirnonmentílního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) - připravuje vzdělávací projekty pro děti, mládež, pedagogické pracovníky, ale i širokou veřejnost - připravuje programy EVVO s důrazem na ornitologii pro základní a mateřské školy, gymnázia a další vzdělávací zařízení - působí na celém území ČR více »

Články o programech Ornity v periodickém tisku

Naším dlouholetým mediálním partnerem je přírodovědný časopis NIKA. Jedná se o periodikum s přírodovědnou tématikou, určený pedagogickým pracovníkům základních a středních škol. Tento čtvrtletník přináší pravidelně zajímavé informace o přírodě, ochraně přírody a také o environmentálním vzdělávaní. více »
Výjezdní zasedání Ornity - "HUMPOLEC 2017"

Výjezdní zasedání Ornity - "HUMPOLEC 2017"

Po řadě výjezdních zasedání konaných na podzim, jsme letos podnikli změnu a uskutečnili výjezdní zasedání na jaře v době hnízdění ptáků. Počasí nám vyšlo vstříc a tak se nám podařílo naplnit všechna oritologická přání a plánovaná předsevzetí! více »
Výjezdní zasedání Ornity - "NYMBURK 2016"

Výjezdní zasedání Ornity - "NYMBURK 2016"

Výjezdní zasedání Ornity se letos uskutečnilo ve městě Nymburk, kde se nachází jedno z největších nocovišť zimujících havranů a kavek v Čechách. více »
Výjezdní zasedání Ornity - "STUDÁNKA 2015"

Výjezdní zasedání Ornity - "STUDÁNKA 2015"

Výjezdní zasedání Ornity 2015 se uskutečnilo ve dnech 27. - 29. listopadu 2015 v Lužických horách v obci Studánka. Připravovali jsme zde návrh nového vzdělávacího ornitologického programu pro děti... více »
Výjezdní zasedání Ornity - "Stará Hlína 2014"

Výjezdní zasedání Ornity - "Stará Hlína 2014"

Ve dnech 5. - 7. 12. 2014 se uskutečnilo výjezdní zasedání Ornity na téma "vodní ptáci". Program výjezdního zasedání probíhal v oblasti CHKO Třeboňsko. více »
Výjezdní zasedání Ornity - "PECKA 2012"

Výjezdní zasedání Ornity - "PECKA 2012"

Výjezdní zasedání Ornity proběhlo ve dnech 24. – 29. 7. 2012 v kouzelném kraji poblíž hradu Pecka. Na programu bylo poznávání hradu a okolí, sběr hub, které rostly doslova před očima, a především – jak jinak – ukázky kroužkování ptáků, které uspořádali ornitologové Lubomír Peške a Jaroslav Kubíček pro všechny přítomné. Výjezd se zdařil, počasí nezklamalo a větší podrobnosti o programu výjezdního zasedání si můžete přečíst níže v textu. více »
Konference Mapování chráněných živočichů ve spolupráci se školami - Jeseníky

Konference Mapování chráněných živočichů ve spolupráci se školami - Jeseníky

V květnu 2011 uspořádalo Občanské sdružení Ornita konferenci "Mapování chráněných živočichů ve spolupráci se školami". více »
2.11. 2010 - X. pedagogická konference "Výchova a vzdělávání pro život" ve Vlašimi

2.11. 2010 - X. pedagogická konference "Výchova a vzdělávání pro život" ve Vlašimi

Lektorský tým Ornity se zúčastnil X. pedagogické konference s názvem "Výchova a vzdělávání pro život". Konference byla zaměřena na otázky environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) na školách a školských zařízeních ve Středočeském kraji. více »