2.11. 2010 - X. pedagogická konference "Výchova a vzdělávání pro život" ve Vlašimi

Lektorský tým Ornity se zúčastnil X. pedagogické konference s názvem "Výchova a vzdělávání pro život". Konference byla zaměřena na otázky environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) na školách a školských zařízeních ve Středočeském kraji.
 

Konferenci pořádalo Podblanické ekocentrum ČSOP ve Vlašimi v rámci projektu M.R.K.E.V. Konference byla věnována mateřským, základním a střední školám a dalším školským zařízením. Probíhala formou přednášek a pracovních dílen plných nápadů a námětů pro konkrétní činnosti.

Ornita zde představila své projekty Sedmero krkavců, Kavka ve městě a Veverka známá i neznámá. Projekty byly představeny podobně, jako jsou dělány přímo na školách, a to včetně ukázek živých ochočených zvířat chovatele Viktora Čahoje. Posluchači si tak měli možnost prohlédnout kavku Káču, krkavce Jacka i veverku Terku. Pedagogům byly představeny naše projekty, dozvěděli se, jak je možné zajímavým způsovem žákům prezentovat naše chráněné živočichy i jak je následně zapojit do jejich mapování, které je velmi užitečné a to nejen pro ně, jelikož si začnou více všímat svého okolí a naučí se i základům mapování živé přírody, ale také odborníkům - sesbíraná data jsou totiž posléze využívána v databázi Agentury ochrany přírody a krajiny (AOPK). Myslím, že můžeme říci, že přítomné posluchače přednášky velmi zaujaly a budou pro ně tak dobrou inspirací.

Lektoři na konferenci: Veronika Voldřichová, Zuzana Bartáková
Chovatel: Viktor Čahoj
Text, foto: Zuzana Bartáková

2.11. 2010 - X. pedagogická konference "Výchova a vzdělávání pro život" ve Vlašimi
 
2.11. 2010 - X. pedagogická konference "Výchova a vzdělávání pro život" ve Vlašimi
2.11. 2010 - X. pedagogická konference "Výchova a vzdělávání pro život" ve Vlašimi
 
2.11. 2010 - X. pedagogická konference "Výchova a vzdělávání pro život" ve Vlašimi
2.11. 2010 - X. pedagogická konference "Výchova a vzdělávání pro život" ve Vlašimi
 
2.11. 2010 - X. pedagogická konference "Výchova a vzdělávání pro život" ve Vlašimi
2.11. 2010 - X. pedagogická konference "Výchova a vzdělávání pro život" ve Vlašimi
 
2.11. 2010 - X. pedagogická konference "Výchova a vzdělávání pro život" ve Vlašimi
2.11. 2010 - X. pedagogická konference "Výchova a vzdělávání pro život" ve Vlašimi
 
2.11. 2010 - X. pedagogická konference "Výchova a vzdělávání pro život" ve Vlašimi
2.11. 2010 - X. pedagogická konference "Výchova a vzdělávání pro život" ve Vlašimi
 
2.11. 2010 - X. pedagogická konference "Výchova a vzdělávání pro život" ve Vlašimi
2.11. 2010 - X. pedagogická konference "Výchova a vzdělávání pro život" ve Vlašimi
 
2.11. 2010 - X. pedagogická konference "Výchova a vzdělávání pro život" ve Vlašimi
2.11. 2010 - X. pedagogická konference "Výchova a vzdělávání pro život" ve Vlašimi
 
2.11. 2010 - X. pedagogická konference "Výchova a vzdělávání pro život" ve Vlašimi
2.11. 2010 - X. pedagogická konference "Výchova a vzdělávání pro život" ve Vlašimi
 
2.11. 2010 - X. pedagogická konference "Výchova a vzdělávání pro život" ve Vlašimi
2.11. 2010 - X. pedagogická konference "Výchova a vzdělávání pro život" ve Vlašimi
 
2.11. 2010 - X. pedagogická konference "Výchova a vzdělávání pro život" ve Vlašimi
2.11. 2010 - X. pedagogická konference "Výchova a vzdělávání pro život" ve Vlašimi
 
2.11. 2010 - X. pedagogická konference "Výchova a vzdělávání pro život" ve Vlašimi
2.11. 2010 - X. pedagogická konference "Výchova a vzdělávání pro život" ve Vlašimi
 
2.11. 2010 - X. pedagogická konference "Výchova a vzdělávání pro život" ve Vlašimi
 
Sdílet