Kdo a co je ORNITA?ORNITA, zapsaný ústav

- působí v oblasti envirnonmentílního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) 

- připravuje vzdělávací projekty pro děti, mládež, pedagogické pracovníky, ale i širokou veřejnost

- připravuje programy EVVO s důrazem na ornitologii pro základní a mateřské školy, gymnázia a další vzdělávací zařízení

- působí na celém území ČR

 
Co je cílem ORNITY?
Cílem ORNITY je zvýšení ekologického vědomí, prohloubení vztahu dětí a mládeže k přírodě, podpora a rozvoj environmentálního vzdělávání ve školách s důrazem na ornitologii.
 
Kdo tvoří ORNITU a s kým spolupracuje?
Tým ORNITY tvoří zkušení lektoři, odborní spolupracovníci z řad ornitologů, ekologů atp. Samozřejmostí je úzká spolupráce s pedagogy ze zapojených škol a s odbornou veřejností.
 
Jak ORNITA pracuje?
Ke splnění svých cílů ORNITA využívá především přímou spolupráci s dětmi, pro které pořádá přednášky, terénní programy a soutěže. Samozřejmostí je vydávání doprovodných odborně naučných tiskovin ke všem uskutečněným projektům.
 
Co ORNITA již dokázala?
Z uskutečněných projektů lze uvést například tyto projekty: Desatero sov, Kam ptáci letí, Ptáci v naší zahradě, Predátoři kolem ptačích budek, Veverka známá neznámá, Sedmero krkavců, Sovy do škol, atd.
Aktuální přehled uskutečněných projektů naleznete na PROFILU ORNITY.
 
Sdílet