Našli jste ptáka s kroužkem na noze?

Návod a několik informací, jak se zachovat v případě nálezu okroužkovaného ptačího jedince


 Nejprve je nutno zjistit, o jaký druh kroužku se jedná. Může to být kroužek chovatelský nebo ornitologický. V případě chovatelského kroužku se jedná o celistvý nerozeviratelný váleček, který chovatelé navlékají ještě malým mláďatům přes prsty na běhák. Vždy na něm kromě evidenčního čísla bývá dvojčíslí, které prozrazuje rok označení ptáka, a nápis CZ (CS) označující stát. Evidenci těchto kroužků vede Český svaz chovatelů; doporučujeme obracet se vždy nejdříve na jeho nejbližší pobočku.

Ornitologický kroužek je vždy rozeviratelný. Umožňuje tedy označovat nejen mláďata, ale i dospělé odchycené ptáky. Nejčastěji se u nás můžete setkat s kroužky nesoucími nápis naší kroužkovací centrály - N. MUSEUM PRAHA. Na kroužku je dále vždy velké písmeno (popř. 2 písmena) označující velikostní typ. Následuje různě dlouhá řada číslic, která představuje evidenční číslo. Organizováním kroužkovací činnosti na celém území České republiky se zabývá Kroužkovací stanice Národního muzea Praha. Její pracovníci vždy ocení podání zprávy o nálezu okroužkovaného ptáka, popř. pouze zbytků ptáka nebo jen samotného kroužku. Vždy je nutno sdělit datum a místo nálezu a připojit jeho bližší okolnosti (zda byl pták např. nalezen čerstvě mrtev na silnici nebo pod nějakou prosklenou plochou či na zahradě, střelen, chycen kočkou, nalezen utopen, delší dobu mrtev,…). Zprávu je možno podat telefonicky (271961256), elektronickou poštou (birdringczp@vol.cz) nebo poštou na adresu: Kroužkovací stanice Národního muzea, Hornoměcholupská 34, 102 00 Praha 10 – Hostivař. Kroužkovací stanice vám podá bližší informace o okroužkovaném ptáku (druh ptáka, kdy a kde byl okroužkován, jak dlouho nosil kroužek,…). Stejný postup platí i pro případ nálezu ptáka s kroužkem některé ze zahraničních kroužkovacích centrál. Na kroužku bývá kromě nezbytného čísla vždy určitý nápis (hlavní město, muzeum, ornitologická stanice atp.). Kroužkování ptáků probíhá v široké mezinárodní spolupráci a kroužkovací stanice si vzájemně předávají informace o nálezech i odchytech okroužkovaných ptáků. Výsledkem této činnosti je pak i sestavování atlasů tahu ptáků. U nás jsou ptáci kroužky s nápisem N. MUSEUM PRAHA označováni od roku 1934. V závěru roku 2008 vyšel „Atlas migrace ptáků České republiky a Slovenska“. Jeho sestavením a vydáním se naše ornitologie zařadila mezi prvních 5 evropských zemí, kterým se to podařilo. Blíže o této publikaci na adrese: http://www.nm.cz/old/krouzkovaci/index.htm
Jaroslav Škopek
Sdílet