Poznáváme národní parky – Woliňský národní park

 

Ve dnech 20. – 24. května 2010 se uskutečnila přírodovědná expedice do evropského národního parku z cyklu „Poznáváme národní parky“ se pod vedením realizačního týmu ORNITA letos uskutečnila v Polsku - ve Woliňském národním parku (WPN). Přírodovědná exkurze se tentokráte konala pro pedagogy ze ZŠ a SŠ z Prahy a Středočeského kraje. Exkurze se zúčastnilo celkem 23 pedagogů.

Program byl vytvořen s cílem poznat národní park a jeho možnosti s výhledem ukázat tento park napřesrok žákům a studentům – účastníkům přírodovědného soustředění.

První část programu (páteční program) byla věnována teoretické části. V Přírodovědném muzeu v Miedzyzdrojích (kde byli také všichni členové ubytováni) proběhl v pátek 21. 5. v dopoledních hodinách cyklus přednášek. Přednášek se zúčastnili nejen pedagogové z ČR, ale navštívit nás také přišla paní ředitelka Tamara Starachowska z Gymnázia Papeže Jana Pavla II v Miedzyzdrojích se skupinou studentů. První přednáška se uskutečnila na téma Národní parky světa a kategorie světových chráněných území. Přednášela Zuzana Bartáková a do angličtiny tlumočila Jana Šturmová. Druhá přednáška byla přednesena zahraničním hostem, Alanem Samanem a pojednávala o Peru a Národní rezervaci Tambopata v Amazonii (do češtiny překládala Z. Bartáková). Třetí přednáška už se konkrétně týkala Woliňského národního parku, byla vytvořena pracovníkem správy národního parku Markem Dylawerským a přednesla ji Zuzana Bartáková.

Po obědě jsme vydali krátce poznat nejzajímavější část města Miedzyzdroje, které se v sezóně stává navštěvovaným letoviskem, kde po prohlídce mola a Promenády hvězd jsme zamířili ke Stanici zubrů (fotogalerie z prohlídky). Před návštěvou proběhla krátká přednáška informativního charakteru o zubrech a stavu jejich populace od Zuzany Bartákové. V této stanici je v současné době k vidění 5 zubrů, dále několik jelenů, divokých prasat a orel mořský (symbol národního parku). Ve volné přírodě v Polsku můžeme zubry spatřit pouze v Bělověžském pralese.

Večer proběhla přednáška RNDr. Luboše Peškeho na téma „Moderní metody monitoringu ptáků“, která byla velmi zajímavá a podnětná (fotogalerie z přednášky).

Druhý den (sobotní program)byl naplánován celodenní výlet po Woliňském národním parku. Byla vybrána cesta „podél Baltského pobřeží“ (fotogalerie z cesty). Nejzajímavějšími momenty z trasy byly hora Kawcza (61 m) a Gosan (91 m), které se nachází na úpatí mořského klifu a umožňují tak nádherný výhled na Baltské moře. Cesta většinou vedla po pláži a opuštěné pláže a trochu temné moře tak místy připomínalo slavnou „Cestu do pravěku“.

Večer opět zpříjemnila zajímavá přednáška RNDr. Peškeho o jeho poslední expedici na Filipíny.

V neděli (nedělní program) jsme vyrazili za poznáváním jezer a Štětínské zátoky. Nejprve jsme navštívili nejkrásnější jezero na woliňském ostrově – jezero Czajcze, které je ledovcového původu a poté jsme se přesunuli k Štětínské zátoce, která nás mile překvapila. Po cestě bylo několik výhledů a trasa končila u nádherného Tyrkysového jezera, kde jsme měli velké štěstí, a po zataženém dopoledni vysvitlo sluníčko a my jsme tak mohli obdivovat nádhernou tyrkysovou barvu jezera (fotogalerie z cesty).

Pak už jen následovala krátká zastávka u muzea V3 (místo, kde se za 2. světové války zkoušely rakety V3, které se pak používali např. při ostřelování Londýna) a nutné balení a odjezd do Prahy.
V neděli večer se hlavní část naší skupiny vydala na cestu domů do Čech. Několik zbývajících členů realizačního týmu nelenilo a pozdní odpolední a večerní hodiny využilo k prozkoumání
ostrova Karsibór v deltě řeky Swiny. Tato oblast leží v těsné blízkosti WPN a její návštěvu nám doporučilo několik pracovníků ze správy parku, zejména kvůli možnému pozorování vzácného rákosníka ostřicového.
 

Exkurze to byla velmi podařená, každý si z ní odnesl nové poznatky a byl obohacen o mnoho nových zážitků i vydařených fotografií. Po zkušenosti z Polska bychom zde ještě rádi v budoucnu navštívili Bělověžský prales, národní park, kde je možné stále pozorovat divokou populaci zubrů a také nedaleko ležící polský ornitologický ráj - Biebrzaňký národní park.

A jaká se jeví tedy budoucnost v příštím roce? Po dobrých zkušenostech s Polskem zvažujeme některý z národních parků ve Francii (prezentace Jany Bendové), kde mají vyvinutý velmi dobrý systém naučných stezek a environmentálního vzdělávání, jako další možnost připadá ale i Německo a Maďarsko. Nezbývá než se těšit na další přírodovědné zážitky!

 

text: Zuzana Bartáková
foto: Jan Hodač, Jana Šturmová, Veronika Voldřichová, Stanislav Sojka
zapsala: Jana Šturmová

 

 

 

 

Sdílet