Předjarní setkání evvíků v Alvě dne 26.února 2010


Dne 26. února 2010 se ve vinohradském klubu ALVA uskutečnilo společenské setkání zástupců "Sítě EVVA" - neformálního sdružení ředitelů škol, koordinátorů EVVO (environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty) a pedagogů spolupracujících při tvorbě školních plánů  EVVO. 

Důvodem k tomuto setkání byl příchod jarního počasí, který se projevil oteplením, ale také příletem prvních ptačích poslů jara, což znamená i začátek letošní sezony pro ORNITU a všechny její spolupracovníky. 

Na programu jednání byly následující body:

1) Kdo pojede v květnu s ORNITOU do Polska.
2) Zahájení mapování kavky obecné na území Prahy a Středočeského kraje.
3) Přednáškové dny o kavce na školách – obsazování termínů.
4) Informace, že se letos nekoná letní školení EVVO, protože nám na něj nedali grant.

Přestože setkání nebylo předem naplánované, velmi se vydařilo a zúčastnilo se jej 17 přátel a spolupracovníků, škoda že jste nebyli s námi.

Na závěr si nostalgicky povzdychneme, že  letošní letní školení pro ředitele škol a koordinátory EVVO se neuskuteční. Jedinou příležitostí ke společně strávenému programu  bude v letošním roce návštěva národního parku v Polsku.
ORNITA Vám ale může slíbit, že v nejbližší budoucnosti zase nějaký společný program pro evvíky připraví.

Za všechny Vás srdečně zdraví

Veronika Voldřichová

Sdílet