Výjezdní zasedání Ornity - "NYMBURK 2016"

Výjezdní zasedání Ornity se letos uskutečnilo ve městě Nymburk, kde se nachází jedno z největších nocovišť zimujících havranů a kavek v Čechách.

Ornita připravuje pro nadcházející školní rok nový program o krkavcovitých pěvcích a výjezdní zasedání jsme uspořádali právě ve městě Nymburk, protože se zde nalézá jedno z největších nocovišť zimujících havranů a kavek. Příjemným zpestřením programu nám zde byli všudy přítomní havrani a kavky, které jsme pozorovali z oken ubytovny. Za inspirativního krákání jsme usedli k prezentaci, ve které jsme si představili krkavcovité pěvce - jedny z nejinteligentnější ptáků na Zemi. Na základě kvalitních videí jsme si ukázali jejich duševní schopnosti, jako je například dobrá učenlivost a schopnost vyřešit logický úkol, vynalézavost a umění tvorby pomůcek pro dosažení požadovaného cíle, nebo hravost a společenský život všech druhů krkavcovitých. 
 
Za odborného dohledu ornitologů jsme probrali základní charakteristiky, které se váží ke všem druhům krkavcovitých hnízdících v České republice. Za přispění nové části lektorského týmu jsme představili jednotlivé druhy. Hned na začátek se velké pozornosti dostalo jednomu z největších pěvců krkavci velkému. Na základě tahových map jsme si objasnili každoroční přelety havranů polních a probrali jejich soužití s kavkami obecnými. Naši pozornost upoutaly také vrány, vrána černá a vrána šedá, u kterých jsme se zamysleli nad vzájemným systematickým vztahem.
Abychom nezůstali jen u fotografií či videí, vydali jsme se v sobotu v odpoledních hodinách okusit, jaké to je, když vám nad hlavou prolétá několikatisícihlavé hejno havranů a kavek. Podařilo se nám dohledat místo, kde se setkávají před odletem na nocoviště. Spatřili jsme najednou přibližně 7 000 havranů a kavek, kteří po soumraku společně přeletěli do oblasti nocoviště za městem.
 
Aktuální vědecké informace o krkavcovitých pěvcích nám poskytl doktor Petr Veselý. Jeho přednáška byla hodnotným zdrojem aktualit pro nově vznikající přednáškový cyklus.
Účastníci: Veronika Voldřichová, Zuzana Bartáková, Jana Jarošová, Tereza Hromádková, Tereza Zenklová, Jan Kubeš, doc. PaedDr. Jan Farkač, CSc., RNDr. Jaroslav Škopek, Ph.D, RNDr. Petr Veselý, Ph.D., Andrea Hanousková, Klára Vanišová
 
Fotografie: Jana Jarošová, Jan Kubeš
Výjezdní zasedání Ornity - "NYMBURK 2016"
 
Výjezdní zasedání Ornity - "NYMBURK 2016"
Výjezdní zasedání Ornity - "NYMBURK 2016"
 
Výjezdní zasedání Ornity - "NYMBURK 2016"
Výjezdní zasedání Ornity - "NYMBURK 2016"
 
Výjezdní zasedání Ornity - "NYMBURK 2016"
Výjezdní zasedání Ornity - "NYMBURK 2016"
 
Výjezdní zasedání Ornity - "NYMBURK 2016"
Výjezdní zasedání Ornity - "NYMBURK 2016"
 
Výjezdní zasedání Ornity - "NYMBURK 2016"
Výjezdní zasedání Ornity - "NYMBURK 2016"
 
Výjezdní zasedání Ornity - "NYMBURK 2016"
Výjezdní zasedání Ornity - "NYMBURK 2016"
 
Výjezdní zasedání Ornity - "NYMBURK 2016"
Výjezdní zasedání Ornity - "NYMBURK 2016"
 
Výjezdní zasedání Ornity - "NYMBURK 2016"
Výjezdní zasedání Ornity - "NYMBURK 2016"
 
Výjezdní zasedání Ornity - "NYMBURK 2016"
Výjezdní zasedání Ornity - "NYMBURK 2016"
 
Výjezdní zasedání Ornity - "NYMBURK 2016"
Výjezdní zasedání Ornity - "NYMBURK 2016"
 
Výjezdní zasedání Ornity - "NYMBURK 2016"
Výjezdní zasedání Ornity - "NYMBURK 2016"
 
Výjezdní zasedání Ornity - "NYMBURK 2016"
Výjezdní zasedání Ornity - "NYMBURK 2016"
 
Výjezdní zasedání Ornity - "NYMBURK 2016"
Výjezdní zasedání Ornity - "NYMBURK 2016"
 
Výjezdní zasedání Ornity - "NYMBURK 2016"
Výjezdní zasedání Ornity - "NYMBURK 2016"
 
Výjezdní zasedání Ornity - "NYMBURK 2016"
Výjezdní zasedání Ornity - "NYMBURK 2016"
 
Výjezdní zasedání Ornity - "NYMBURK 2016"
Výjezdní zasedání Ornity - "NYMBURK 2016"
 
Výjezdní zasedání Ornity - "NYMBURK 2016"
Výjezdní zasedání Ornity - "NYMBURK 2016"
 
Výjezdní zasedání Ornity - "NYMBURK 2016"
Výjezdní zasedání Ornity - "NYMBURK 2016"
 
Výjezdní zasedání Ornity - "NYMBURK 2016"
Výjezdní zasedání Ornity - "NYMBURK 2016"
 
Výjezdní zasedání Ornity - "NYMBURK 2016"
Výjezdní zasedání Ornity - "NYMBURK 2016"
 
Výjezdní zasedání Ornity - "NYMBURK 2016"
Výjezdní zasedání Ornity - "NYMBURK 2016"
 
Výjezdní zasedání Ornity - "NYMBURK 2016"
Výjezdní zasedání Ornity - "NYMBURK 2016"
 
Výjezdní zasedání Ornity - "NYMBURK 2016"
Výjezdní zasedání Ornity - "NYMBURK 2016"
 
Výjezdní zasedání Ornity - "NYMBURK 2016"
Výjezdní zasedání Ornity - "NYMBURK 2016"
 
Výjezdní zasedání Ornity - "NYMBURK 2016"
Výjezdní zasedání Ornity - "NYMBURK 2016"
 
Výjezdní zasedání Ornity - "NYMBURK 2016"
Výjezdní zasedání Ornity - "NYMBURK 2016"
 
Výjezdní zasedání Ornity - "NYMBURK 2016"
Výjezdní zasedání Ornity - "NYMBURK 2016"
 
Výjezdní zasedání Ornity - "NYMBURK 2016"
Výjezdní zasedání Ornity - "NYMBURK 2016"
 
Výjezdní zasedání Ornity - "NYMBURK 2016"
Výjezdní zasedání Ornity - "NYMBURK 2016"
 
Výjezdní zasedání Ornity - "NYMBURK 2016"
Výjezdní zasedání Ornity - "NYMBURK 2016"
 
Výjezdní zasedání Ornity - "NYMBURK 2016"
Výjezdní zasedání Ornity - "NYMBURK 2016"
 
Výjezdní zasedání Ornity - "NYMBURK 2016"
Výjezdní zasedání Ornity - "NYMBURK 2016"
 
Výjezdní zasedání Ornity - "NYMBURK 2016"
Výjezdní zasedání Ornity - "NYMBURK 2016"
 
Výjezdní zasedání Ornity - "NYMBURK 2016"
Výjezdní zasedání Ornity - "NYMBURK 2016"
 
Výjezdní zasedání Ornity - "NYMBURK 2016"
Výjezdní zasedání Ornity - "NYMBURK 2016"
 
Výjezdní zasedání Ornity - "NYMBURK 2016"
Výjezdní zasedání Ornity - "NYMBURK 2016"
 
Výjezdní zasedání Ornity - "NYMBURK 2016"
Výjezdní zasedání Ornity - "NYMBURK 2016"
 
Výjezdní zasedání Ornity - "NYMBURK 2016"
Výjezdní zasedání Ornity - "NYMBURK 2016"
 
Výjezdní zasedání Ornity - "NYMBURK 2016"
Výjezdní zasedání Ornity - "NYMBURK 2016"
 
Výjezdní zasedání Ornity - "NYMBURK 2016"
Výjezdní zasedání Ornity - "NYMBURK 2016"
 
Výjezdní zasedání Ornity - "NYMBURK 2016"
Výjezdní zasedání Ornity - "NYMBURK 2016"
 
Výjezdní zasedání Ornity - "NYMBURK 2016"
 
Sdílet