Výjezdní zasedání Ornity - "STUDÁNKA 2015"

Výjezdní zasedání Ornity 2015 se uskutečnilo ve dnech 27. - 29. listopadu 2015 v Lužických horách v obci Studánka. Připravovali jsme zde návrh nového vzdělávacího ornitologického programu pro děti...

Program výjezdního zasedání proběhl tentokrát v soukromé chalupě v turisticky neobjevené obci Studánka v Lužických horách, kde jsme v kompletním lektorském týmu vytvářeli rámec nového vzdělávacího programu pro děti o lesních ptácích.

Náš program byl nabitý promítáním prezentací, jejichž součástí byly kvalitní fotografie a zajímavá videa, která charakterizují vzhled a životní strategie několika druhů našich šplhavců. Podrobně jsme se v prezentacích věnovali především největšímu šplhavci kontinentální Evropy, datlu černému, za kterým k nám míří pozorovatelé ptáků z celé Velké Británie. Dále třem našim nejběžnějším druhům strakapoudů, nejvíce však strakapoudu velkému, kterého můžeme snadno pozorovat v městských parcích a zahradách. Prostudovali jsme, jaké biotopy obývá žluna zelená a žluna šedá a jak od sebe tyto dva druhy spolehlivě rozpoznat. Nejvíce nás však svým způsobem života překvapil krutihlav obecný. Jakožto jediný z našich druhů šplhavců si netesá dutiny, nešplhá po kmenech a na zimu od nás odlétá do tropické Afriky.

Věříme, že nejen nás, ale také děti všech věkových kategorií upoutají zajímavosti ze života našich šplhavců, kteří jsou velmi důležitou součástí života v lesních porostech, starých parcích, zahradách a alejích. Dutiny, které šplhavci ve stromech vytesají, se následně stávají úkrytem a možností k hnízdění dalších druhů naší fauny jako je například jediný pěvec, který umí šplhat hlavou dolů, brhlík lesní nebo všechny naše druhy sýkor, či méně známí lejsek černohlavý a lejsek bělokrký. V dutinách po šplhavcích však můžeme nalézt také neméně zajímavé druhy ze savčí říše, jako jsou veverky, plši a netopýři. 

Pro celý náš tým bude ještě oříškem vybrat ty nejzajímavější informace tak, aby se vešly do 45 minutové přednášky, ale věříme, že se nám to nakonec povede a naše vyprávění o této zajímavé skupině ptáků děti zaujme.

Účastnice: Veronika Voldřichová, Zuzana Bartáková, Jana Šturmová, Dana Adamová, Tereza Hromádková, Tereza Zenklová, Magdalena Klárová
Hostitelé: Lenka, Jakub a Laduška Květoňovi

Výjezdní zasedání Ornity - "STUDÁNKA 2015"
 
Výjezdní zasedání Ornity - "STUDÁNKA 2015"
Výjezdní zasedání Ornity - "STUDÁNKA 2015"
 
Výjezdní zasedání Ornity - "STUDÁNKA 2015"
Výjezdní zasedání Ornity - "STUDÁNKA 2015"
 
Výjezdní zasedání Ornity - "STUDÁNKA 2015"
Výjezdní zasedání Ornity - "STUDÁNKA 2015"
 
Výjezdní zasedání Ornity - "STUDÁNKA 2015"
Výjezdní zasedání Ornity - "STUDÁNKA 2015"
 
Výjezdní zasedání Ornity - "STUDÁNKA 2015"
Výjezdní zasedání Ornity - "STUDÁNKA 2015"
 
Výjezdní zasedání Ornity - "STUDÁNKA 2015"
Výjezdní zasedání Ornity - "STUDÁNKA 2015"
 
Výjezdní zasedání Ornity - "STUDÁNKA 2015"
Výjezdní zasedání Ornity - "STUDÁNKA 2015"
 
Výjezdní zasedání Ornity - "STUDÁNKA 2015"
Výjezdní zasedání Ornity - "STUDÁNKA 2015"
 
Výjezdní zasedání Ornity - "STUDÁNKA 2015"
Výjezdní zasedání Ornity - "STUDÁNKA 2015"
 
Výjezdní zasedání Ornity - "STUDÁNKA 2015"
Výjezdní zasedání Ornity - "STUDÁNKA 2015"
 
Výjezdní zasedání Ornity - "STUDÁNKA 2015"
Výjezdní zasedání Ornity - "STUDÁNKA 2015"
 
Výjezdní zasedání Ornity - "STUDÁNKA 2015"
Výjezdní zasedání Ornity - "STUDÁNKA 2015"
 
Výjezdní zasedání Ornity - "STUDÁNKA 2015"
Výjezdní zasedání Ornity - "STUDÁNKA 2015"
 
Výjezdní zasedání Ornity - "STUDÁNKA 2015"
Výjezdní zasedání Ornity - "STUDÁNKA 2015"
 
Výjezdní zasedání Ornity - "STUDÁNKA 2015"
Výjezdní zasedání Ornity - "STUDÁNKA 2015"
 
Výjezdní zasedání Ornity - "STUDÁNKA 2015"
Výjezdní zasedání Ornity - "STUDÁNKA 2015"
 
Výjezdní zasedání Ornity - "STUDÁNKA 2015"
Výjezdní zasedání Ornity - "STUDÁNKA 2015"
 
Výjezdní zasedání Ornity - "STUDÁNKA 2015"
Výjezdní zasedání Ornity - "STUDÁNKA 2015"
 
Výjezdní zasedání Ornity - "STUDÁNKA 2015"
Výjezdní zasedání Ornity - "STUDÁNKA 2015"
 
Výjezdní zasedání Ornity - "STUDÁNKA 2015"
Výjezdní zasedání Ornity - "STUDÁNKA 2015"
 
Výjezdní zasedání Ornity - "STUDÁNKA 2015"
Výjezdní zasedání Ornity - "STUDÁNKA 2015"
 
Výjezdní zasedání Ornity - "STUDÁNKA 2015"
Výjezdní zasedání Ornity - "STUDÁNKA 2015"
 
Výjezdní zasedání Ornity - "STUDÁNKA 2015"
Výjezdní zasedání Ornity - "STUDÁNKA 2015"
 
Výjezdní zasedání Ornity - "STUDÁNKA 2015"
Výjezdní zasedání Ornity - "STUDÁNKA 2015"
 
Výjezdní zasedání Ornity - "STUDÁNKA 2015"
Výjezdní zasedání Ornity - "STUDÁNKA 2015"
 
Výjezdní zasedání Ornity - "STUDÁNKA 2015"
Výjezdní zasedání Ornity - "STUDÁNKA 2015"
 
Výjezdní zasedání Ornity - "STUDÁNKA 2015"
Výjezdní zasedání Ornity - "STUDÁNKA 2015"
 
Výjezdní zasedání Ornity - "STUDÁNKA 2015"
Výjezdní zasedání Ornity - "STUDÁNKA 2015"
 
Výjezdní zasedání Ornity - "STUDÁNKA 2015"
Výjezdní zasedání Ornity - "STUDÁNKA 2015"
 
Výjezdní zasedání Ornity - "STUDÁNKA 2015"
Výjezdní zasedání Ornity - "STUDÁNKA 2015"
 
Výjezdní zasedání Ornity - "STUDÁNKA 2015"
Výjezdní zasedání Ornity - "STUDÁNKA 2015"
 
Výjezdní zasedání Ornity - "STUDÁNKA 2015"
Výjezdní zasedání Ornity - "STUDÁNKA 2015"
 
Výjezdní zasedání Ornity - "STUDÁNKA 2015"
Výjezdní zasedání Ornity - "STUDÁNKA 2015"
 
Výjezdní zasedání Ornity - "STUDÁNKA 2015"
Výjezdní zasedání Ornity - "STUDÁNKA 2015"
 
Výjezdní zasedání Ornity - "STUDÁNKA 2015"
Výjezdní zasedání Ornity - "STUDÁNKA 2015"
 
Výjezdní zasedání Ornity - "STUDÁNKA 2015"
Výjezdní zasedání Ornity - "STUDÁNKA 2015"
 
Výjezdní zasedání Ornity - "STUDÁNKA 2015"
Výjezdní zasedání Ornity - "STUDÁNKA 2015"
 
Výjezdní zasedání Ornity - "STUDÁNKA 2015"
Výjezdní zasedání Ornity - "STUDÁNKA 2015"
 
Výjezdní zasedání Ornity - "STUDÁNKA 2015"
Výjezdní zasedání Ornity - "STUDÁNKA 2015"
 
Výjezdní zasedání Ornity - "STUDÁNKA 2015"
Výjezdní zasedání Ornity - "STUDÁNKA 2015"
 
Výjezdní zasedání Ornity - "STUDÁNKA 2015"
Výjezdní zasedání Ornity - "STUDÁNKA 2015"
 
Výjezdní zasedání Ornity - "STUDÁNKA 2015"
Výjezdní zasedání Ornity - "STUDÁNKA 2015"
 
Výjezdní zasedání Ornity - "STUDÁNKA 2015"
Výjezdní zasedání Ornity - "STUDÁNKA 2015"
 
Výjezdní zasedání Ornity - "STUDÁNKA 2015"
Výjezdní zasedání Ornity - "STUDÁNKA 2015"
 
Výjezdní zasedání Ornity - "STUDÁNKA 2015"
Výjezdní zasedání Ornity - "STUDÁNKA 2015"
 
Výjezdní zasedání Ornity - "STUDÁNKA 2015"
Výjezdní zasedání Ornity - "STUDÁNKA 2015"
 
Výjezdní zasedání Ornity - "STUDÁNKA 2015"
Výjezdní zasedání Ornity - "STUDÁNKA 2015"
 
Výjezdní zasedání Ornity - "STUDÁNKA 2015"
Výjezdní zasedání Ornity - "STUDÁNKA 2015"
 
Výjezdní zasedání Ornity - "STUDÁNKA 2015"
Výjezdní zasedání Ornity - "STUDÁNKA 2015"
 
Výjezdní zasedání Ornity - "STUDÁNKA 2015"
Výjezdní zasedání Ornity - "STUDÁNKA 2015"
 
Výjezdní zasedání Ornity - "STUDÁNKA 2015"
Výjezdní zasedání Ornity - "STUDÁNKA 2015"
 
Výjezdní zasedání Ornity - "STUDÁNKA 2015"
 
Sdílet