23.3.2006 - ZŠ Na Beránku

Velkolom Hvížďalka, v levé části pravděpodobné hnízdiště výra velkého

Výprava za sovím houkáním dne 23. března měla poněkud odlišný průběh od všech dosavadních výprav. Se žáky ze základní školy Na Beránku jsme se sešli v Radotíně před nádražím již v odpoledních hodinách a naše další společná cesta pokračovala do obce Kosoř. Severně od této obce se nachází vápencový lom Hvížďalka, pojmenovaný podle přilehlé chráněné přírodní památky, a našim cílem bylo právě okolí tohoto lomu. Byl jasný slunečný den a tím se nám také otevíral nádherný pohled na Radotínské údolí i do vzdálenějšího okolí. Zde v okolních lomech a lesích by se měl vyskytovat puštík obecný a především jde také o jednu ze dvou pražských lokalit hnízdiště výra velkého.

Snad jen ta cesta z Kosoře mohla být méně blátivá, ale došli jsme po ní až k závoře uzavírající cestu do lomu, a zde patří poděkování těžební firmě, neboť jsme mohli vstoupit na pozemek lomu a z vyhlídky tak obdivovat krásu nejen druhohorních geologických vrstev, ale i pohlédnout dalekohledy na místo pravděpodobného hnízdiště výra velkého. Navíc jsme se od zdejšího zaměstnance těžební společnosti dozvěděli mnoho zajímavého o lomu Hvížďalka. Snad i díky tomuto lomu zde v okolí nedosahuje výstavba sídel takových rozměrů jako v jiných okrajových částech města. Je i pravděpodobné, že po rekultivaci lomu tuto lokalitu budou osídlovat kromě jiných živočichů také sovy.

Poté následoval přesun nad západní stěnu lomu, kde žáci u lesa vyslechli přednášku o pražských sovách a v plánu bylo také podvečerní houkání na sovy. Avšak abychom vyhověli potřebám některých zúčastněných žáků, výpravu jsme zkrátili. Před návratem na MHD jsme si ještě na mezi nad stěnou lomu udělali malý piknik, kde každý dostal občerstvení, drobnou pozornost za účast, a především - žáci pro svoji školu převzali několik výtisků Chráněných území Prahy. Tak se budou moci podrobně seznámit nejen s Radotínským údolím, ale i s dalšími pražskými přírodními lokalitami.

 

 

 

 

zúčastnění:

Na Beránku Praha 12

        18 žáků pod vedením p. uč. Ivana Štěpky

Ornita -

  • Veronika Voldřichová - organizace výpravy
  • ornitolog RNDr. J. Formánek
  • ornitolog RNDr. J. Škopek
  • Karel Krpata - foto + dokumentace výpravy                 

 

Sdílet