Partneři a sponzoři ORNITY

 

Projekty ORNITY finančně podpořili:

Hlavní partneři:

Hlavní město Praha finačně podporuje dlouhodobý projekt Ornity 
"Zvyšování hnízdních možností ptáků ve spolupráci se školami".
Spolupořadatelem výstavy "Vyšehradské veverky" je
Národní kulturní památka Vyšehrad.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Projekt byl finančně podpořen v grantovém řízení MŠMT.
Materiály nemusí vyjadřovat stanoviska MŠMT.

Ministerstvo životního prostředí
Projekt byl finančně podpořen v grantovém řízení MŽP.
Materiál nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

 

Ostatní partneři:

 
Krajský úřad Středočeské kraje
  Městská část Praha 1
Městská část Praha 2
  Městská část Praha 3
Městská část Praha 4
  Městská část Praha 5
  Městská část Praha 6
  Městská část Praha 7
  Městská část Praha 8
  Městská část Praha 9
  Městská část Praha 10
Městská část Praha 11
Městská část Praha 12
  Městská část Praha 13
  Městská část Praha 14
  Městská část Praha 15
Městská část Praha 16
 

Městská část Praha 17

Všem partnerům děkujeme za jejich laskavou finanční podporu.

Odbornými partnery programů ORNITY jsou: 

 
Česká společnost ornitologická
 
 Národní muzeum Praha
 
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 

 

Sdílet