7. 4. 2014 - Páté setkání mladých výtvarníků - Stanice přírodovědců DDM hl. m. Prahy

Páté výtvarné setkání s Ornitou s sebou přineslo spoustu jedinečných kreseb od žáků i zajímavých zážitků.

Výtvarného ateliéru se tentokrát zúčastnilo celkem 9 škol, které vystavily své práce pro tvorbu naučných ornitologických panelů. Preciznímu a originálnímu zpracování známých ptačích druhů, se dostalo velkého obdivu také ze strany významného českého ilustrátora Jana Hoška, který byl vzácným hostem našeho setkání. Žáci tak měli příležitost získat cenné rady a prohlédnout si i originální kresby ilustrátora. V rámci zajímavé prezentace v přednáškovém sále pak mohli v postupných krocích sledovat i podrobný postup kreslení sýkory koňadry, který pro Ornitu vytvořila výtvarnice Aneta Drobná.

Aby měli žáci pro svou pozdější tvorbu více inspirace a také se dozvěděli více o ornitologii, připravila Ornita pro všechny zúčastněné zajímavou ukázku kroužkování ptáků pod vedením manželů Kubíčkových. Za nádherného počasí, které nám dnes přálo, bylo v Kinského sadech odchyceno několik ptačích druhů, mezi nimiž nechyběl budníček menší, brhlík lesní nebo pěnkava obecná.

Ve skleníku dále proběhla i komentovaná prohlídka rostlin, akvárií a terárií, za kterou patří velký dík paní Aleně Žbirkové. S velkým zaujetím a pravým botanickým nadšením návštěvníkům představila mnoho zajímavých tropických i domácích rostlin a trpělivě odpovídala na všechny zvídavé dotazy. Za následující komentovanou prohlídku venkovních expozic děkujeme také paní Haně Markové, která nás zároveň provedla venkovní, ornitologickou naučnou stezkou, jež za podpory Ornity loni nakreslili šikovní žáci 12 základních škol.

Náš velký dík patří všem, kteří se zúčastnili dnešního vydařeného setkání jako návštěvníci, či pomáhali s organizací a náplní programu a vytvořili tak skvělou atmosféru 5. Výtvarného ateliéru. Velmi se těšíme, že se budeme setkávat i nadále a přivítáme mezi sebou další nadějné výtvarníky!

Text: Pavlína Ráslová
Foto: Pavlína Ráslová, Jakub Kadlec, Karel Beránek

7. 4. 2014 - Páté setkání mladých výtvarníků - Stanice přírodovědců DDM hl. m. Prahy
 
7. 4. 2014 - Páté setkání mladých výtvarníků - Stanice přírodovědců DDM hl. m. Prahy
7. 4. 2014 - Páté setkání mladých výtvarníků - Stanice přírodovědců DDM hl. m. Prahy
 
7. 4. 2014 - Páté setkání mladých výtvarníků - Stanice přírodovědců DDM hl. m. Prahy
7. 4. 2014 - Páté setkání mladých výtvarníků - Stanice přírodovědců DDM hl. m. Prahy
 
7. 4. 2014 - Páté setkání mladých výtvarníků - Stanice přírodovědců DDM hl. m. Prahy
7. 4. 2014 - Páté setkání mladých výtvarníků - Stanice přírodovědců DDM hl. m. Prahy
 
7. 4. 2014 - Páté setkání mladých výtvarníků - Stanice přírodovědců DDM hl. m. Prahy
7. 4. 2014 - Páté setkání mladých výtvarníků - Stanice přírodovědců DDM hl. m. Prahy
 
7. 4. 2014 - Páté setkání mladých výtvarníků - Stanice přírodovědců DDM hl. m. Prahy
7. 4. 2014 - Páté setkání mladých výtvarníků - Stanice přírodovědců DDM hl. m. Prahy
 
7. 4. 2014 - Páté setkání mladých výtvarníků - Stanice přírodovědců DDM hl. m. Prahy
7. 4. 2014 - Páté setkání mladých výtvarníků - Stanice přírodovědců DDM hl. m. Prahy
 
7. 4. 2014 - Páté setkání mladých výtvarníků - Stanice přírodovědců DDM hl. m. Prahy
7. 4. 2014 - Páté setkání mladých výtvarníků - Stanice přírodovědců DDM hl. m. Prahy
 
7. 4. 2014 - Páté setkání mladých výtvarníků - Stanice přírodovědců DDM hl. m. Prahy
7. 4. 2014 - Páté setkání mladých výtvarníků - Stanice přírodovědců DDM hl. m. Prahy
 
7. 4. 2014 - Páté setkání mladých výtvarníků - Stanice přírodovědců DDM hl. m. Prahy
7. 4. 2014 - Páté setkání mladých výtvarníků - Stanice přírodovědců DDM hl. m. Prahy
 
7. 4. 2014 - Páté setkání mladých výtvarníků - Stanice přírodovědců DDM hl. m. Prahy
7. 4. 2014 - Páté setkání mladých výtvarníků - Stanice přírodovědců DDM hl. m. Prahy
 
7. 4. 2014 - Páté setkání mladých výtvarníků - Stanice přírodovědců DDM hl. m. Prahy
7. 4. 2014 - Páté setkání mladých výtvarníků - Stanice přírodovědců DDM hl. m. Prahy
 
7. 4. 2014 - Páté setkání mladých výtvarníků - Stanice přírodovědců DDM hl. m. Prahy
7. 4. 2014 - Páté setkání mladých výtvarníků - Stanice přírodovědců DDM hl. m. Prahy
 
7. 4. 2014 - Páté setkání mladých výtvarníků - Stanice přírodovědců DDM hl. m. Prahy
7. 4. 2014 - Páté setkání mladých výtvarníků - Stanice přírodovědců DDM hl. m. Prahy
 
7. 4. 2014 - Páté setkání mladých výtvarníků - Stanice přírodovědců DDM hl. m. Prahy
7. 4. 2014 - Páté setkání mladých výtvarníků - Stanice přírodovědců DDM hl. m. Prahy
 
7. 4. 2014 - Páté setkání mladých výtvarníků - Stanice přírodovědců DDM hl. m. Prahy
7. 4. 2014 - Páté setkání mladých výtvarníků - Stanice přírodovědců DDM hl. m. Prahy
 
7. 4. 2014 - Páté setkání mladých výtvarníků - Stanice přírodovědců DDM hl. m. Prahy
7. 4. 2014 - Páté setkání mladých výtvarníků - Stanice přírodovědců DDM hl. m. Prahy
 
7. 4. 2014 - Páté setkání mladých výtvarníků - Stanice přírodovědců DDM hl. m. Prahy
7. 4. 2014 - Páté setkání mladých výtvarníků - Stanice přírodovědců DDM hl. m. Prahy
 
7. 4. 2014 - Páté setkání mladých výtvarníků - Stanice přírodovědců DDM hl. m. Prahy
7. 4. 2014 - Páté setkání mladých výtvarníků - Stanice přírodovědců DDM hl. m. Prahy
 
7. 4. 2014 - Páté setkání mladých výtvarníků - Stanice přírodovědců DDM hl. m. Prahy
7. 4. 2014 - Páté setkání mladých výtvarníků - Stanice přírodovědců DDM hl. m. Prahy
 
7. 4. 2014 - Páté setkání mladých výtvarníků - Stanice přírodovědců DDM hl. m. Prahy
7. 4. 2014 - Páté setkání mladých výtvarníků - Stanice přírodovědců DDM hl. m. Prahy
 
7. 4. 2014 - Páté setkání mladých výtvarníků - Stanice přírodovědců DDM hl. m. Prahy
 
Sdílet