KRKAVCOVITÍ - program pro školní rok 2017/2018

Ve školním roce 2017/2018 probíhá na školách vzdělávací cyklus "Krkavcovití". Pro velký úspěch a zájem posluchačů o téma krkavcovitých ptáků v letech 2008 - 2009 jsme se rozhodli připravit na toto téma nový vzdělávací program o skupině našich pěvců, kteří patří k těm nejinteligentnějším skupinám ptáků. 
 
Krkavcovití jsou také největšími ptáky z řádu pěvců. Vyznačují se vysokou inteligencí, výbornou přizpůsobivostí a dobrou pamětí, někteří se naučili používat nástroje a umí si i hrát. Mají silný hlas, jsou to dobří imitátoři nejrůznějších zvuků, včetně lidské řeči.

Povídání o zajímavostech ze života krkavcovitých bude provázeno promítáním videí a ukázkami živých ochočených jedinců, se kterými se tak posluchači seznámí velmi zblízka. Program je určený všem žákům základních škol a gymnázií, přednášky jsou vždy uzpůsobeny věku účastníků.
 
Přednáškový den probíhá dopoledne přímo ve škole. V rámci jednoho přednáškového dne může škola objednat přednášky pro maximálně 6 skupin (šest vyučovacích hodin). Z důvodu převisu poptávky poskytujeme více přednáškových dnů pouze v případech, kdy škola maximálně naplní kapacitu předchozích přednáškových dnů.
 
Jak si objednat přednášku:
 
Všechny termíny pro školní rok 2017/2018 jsou obsazené.
 
Máte zájem o zanesení vaší školy do seznamu náhradníků pro případ, že by se některý termín uvolnil? V případě dotazů prosím kontaktujte:
 
Zuzanu Bartákovou, 
tel.: 607 650 787
nebo e-mail: info@ornita.cz
 
Podmínky přednáškového dne (PODMÍNKY - verze pro tisk)
-         doba trvání přednášek 1 – 6 vyučovacích hodin, jedna přenáška 45 minut
-         přednáškový den =  minimálně 150 účastníků (maximálně 350 účastníků) 
-         cena za program: 65,-Kč / účastník (cena vč. DPH)
-         forma úhrady: na fakturu bankovním převodem
 
Před zahájením každé přednášky předá učitel lektorovi evidenci účastníků, do které uvede: třídu, jméno třídního učitele a počet zúčastněných žáků (stačí předat na papírku před přednáškou).
 
Organizace přednáškového dne - co je třeba zajistit?
Přednáškový tým Ornity přijede do školy ráno v 7:15 (resp. 45 minut před zahájením přednášek).
 
Je nutné znát předem číslo mobilního telefonu na zástupce školy, který bude tým očekávat před školou a zavede ho do přednáškové místnosti.
 
 V přednáškové místnosti zajistí škola:
 
1. Pokud má škola k dispozici projektor či interaktivní tabuli, zajistí jeho zprovoznění. V případě, že škola promítací techniku nevlastní, informuje o tom zavčas Ornitu a tým Ornity přiveze vlastní promítací techniku. 
2. zatemnění učebny  (žaluzie, neprůsvitné závěsy)
3. pro účastníky dostatečný počet židlí, které nejsou přišroubované k podlaze, mohou být i stoly (stoly přisuneme ke zdi kolem dokola, někteří posluchači se na ně také mohou posadit).
4. nejméně 2 stoly před tabulí (tyto stoly budou sloužit k ukázkám vycpaných exponátů krkavcovitých).
Poznámka: Posluchači na přednášku s sebou nic nepotřebují
 
Metodické materiály k přednášce:
1) Pedagogové obdrží barevný encyklopedický plakát KRKAVCOVITÍ
    a pracovní list k tématu přednášky (k vyplnění po uskutečnění přednášky)    
2) Žáci obdrží praktický rozvrh s vyobrazením krkavcovitých.    
 
Jak vypadá přednáška?
 
Přednáška se skládá z následujících částí:
1) Povídání o vybraných druzích krkavcovitých doplněné prezentací a ukázkami exponátů.
2) Promítání videí ze života krkavcovitých – lov, hnízdění, ochrana, apod. - doplněné výkladem lektorky.
3) Ukázky živých a ochočených druhů krkavcovitých – doplněné komentáři zkušeného chovatele.
 
Fotogalerie z programu Sedmero Krkavců z let 2008/2009.

 

KRKAVCOVITÍ - program pro školní rok 2017/2018
 
KRKAVCOVITÍ - program pro školní rok 2017/2018
KRKAVCOVITÍ - program pro školní rok 2017/2018
 
KRKAVCOVITÍ - program pro školní rok 2017/2018
KRKAVCOVITÍ - program pro školní rok 2017/2018
 
KRKAVCOVITÍ - program pro školní rok 2017/2018
KRKAVCOVITÍ - program pro školní rok 2017/2018
 
KRKAVCOVITÍ - program pro školní rok 2017/2018
KRKAVCOVITÍ - program pro školní rok 2017/2018
 
KRKAVCOVITÍ - program pro školní rok 2017/2018
KRKAVCOVITÍ - program pro školní rok 2017/2018
 
KRKAVCOVITÍ - program pro školní rok 2017/2018
KRKAVCOVITÍ - program pro školní rok 2017/2018
 
KRKAVCOVITÍ - program pro školní rok 2017/2018
KRKAVCOVITÍ - program pro školní rok 2017/2018
 
KRKAVCOVITÍ - program pro školní rok 2017/2018
KRKAVCOVITÍ - program pro školní rok 2017/2018
 
KRKAVCOVITÍ - program pro školní rok 2017/2018
KRKAVCOVITÍ - program pro školní rok 2017/2018
 
KRKAVCOVITÍ - program pro školní rok 2017/2018
KRKAVCOVITÍ - program pro školní rok 2017/2018
 
KRKAVCOVITÍ - program pro školní rok 2017/2018
KRKAVCOVITÍ - program pro školní rok 2017/2018
 
KRKAVCOVITÍ - program pro školní rok 2017/2018
KRKAVCOVITÍ - program pro školní rok 2017/2018
 
KRKAVCOVITÍ - program pro školní rok 2017/2018
KRKAVCOVITÍ - program pro školní rok 2017/2018
 
KRKAVCOVITÍ - program pro školní rok 2017/2018
KRKAVCOVITÍ - program pro školní rok 2017/2018
 
KRKAVCOVITÍ - program pro školní rok 2017/2018
KRKAVCOVITÍ - program pro školní rok 2017/2018
 
KRKAVCOVITÍ - program pro školní rok 2017/2018
KRKAVCOVITÍ - program pro školní rok 2017/2018
 
KRKAVCOVITÍ - program pro školní rok 2017/2018
KRKAVCOVITÍ - program pro školní rok 2017/2018
 
KRKAVCOVITÍ - program pro školní rok 2017/2018
KRKAVCOVITÍ - program pro školní rok 2017/2018
 
KRKAVCOVITÍ - program pro školní rok 2017/2018
KRKAVCOVITÍ - program pro školní rok 2017/2018
 
KRKAVCOVITÍ - program pro školní rok 2017/2018
KRKAVCOVITÍ - program pro školní rok 2017/2018
 
KRKAVCOVITÍ - program pro školní rok 2017/2018
KRKAVCOVITÍ - program pro školní rok 2017/2018
 
KRKAVCOVITÍ - program pro školní rok 2017/2018
KRKAVCOVITÍ - program pro školní rok 2017/2018
 
KRKAVCOVITÍ - program pro školní rok 2017/2018
KRKAVCOVITÍ - program pro školní rok 2017/2018
 
KRKAVCOVITÍ - program pro školní rok 2017/2018
KRKAVCOVITÍ - program pro školní rok 2017/2018
 
KRKAVCOVITÍ - program pro školní rok 2017/2018
KRKAVCOVITÍ - program pro školní rok 2017/2018
 
KRKAVCOVITÍ - program pro školní rok 2017/2018
KRKAVCOVITÍ - program pro školní rok 2017/2018
 
KRKAVCOVITÍ - program pro školní rok 2017/2018
KRKAVCOVITÍ - program pro školní rok 2017/2018
 
KRKAVCOVITÍ - program pro školní rok 2017/2018
KRKAVCOVITÍ - program pro školní rok 2017/2018
 
KRKAVCOVITÍ - program pro školní rok 2017/2018
KRKAVCOVITÍ - program pro školní rok 2017/2018
 
KRKAVCOVITÍ - program pro školní rok 2017/2018
KRKAVCOVITÍ - program pro školní rok 2017/2018
 
KRKAVCOVITÍ - program pro školní rok 2017/2018
KRKAVCOVITÍ - program pro školní rok 2017/2018
 
KRKAVCOVITÍ - program pro školní rok 2017/2018
 
Sdílet