Program oprav a údržby ptačích budek na pozemcích pražských škol uskutečněný na podzim 2016

Po hnízdní sezóně roku 2016 provedla Ornita ve spolupráci s žáky a pedagogy z 19 partnerských škol údržbu a čištění 187 ptačích budek. Programu údržby a čištění budek se zúčastnilo celkem 376 žáků a 22 pedagogů z partnerských mateřských a základních škol a gymnázií na území Hlavního města Prahy 

Žáci měli příležitost sledovat práci odborného týmu, aktivně se do opravy budek zapojit a odnést si ze společné údržby a čištění ptačích budek nové poznatky a zkušenosti. V průběhu programu se všichni účastnici seznámili s tématy:

(1) Hnízdní ekologie ptáků.

(2) Které druhy ptáků můžeme v ptačích budkách pozorovat nejčastěji?

(3) Jak poznáme, kdo obývá/al ptačí budku?

(4) Jaké typy budek najdeme v areálu školy?

(5) Jak se od sebe jednotlivé budky odlišují a pro koho jsou určeny?

(6) Proč je tak důležitá velikost vletového otvoru?

(7) Kdo jsou možní predátoři kolem ptačích budek?

(8) Proč je důležité každý rok budky čistit?

(9) Proč je důležité budky udržovat v dobrém stavu a na jaké nedostatky se nejvíce zaměřit?

Kontrola a čištění ptačí budky

Program se žáky jsme zahájili vždy povídáním o výše zmíněných tématech. Následovala kontrola budky, zda byla v letošní hnízdní sezóně obsazena a kým. Žáci už tak na základě nabytých vědomostí z úvodního povídání mohli dobře odhadnout, kdo případně budku obýval. Po vyčištění budky, byla žákům a pedagogům demonstrována jednotlivá hnízda a pomocí jednoduchých, ale důležitých znaků názorně ukázáno, jak poznáme, který ze 4 nejčastějších ptačích druhů (špaček obecný, sýkora, vrabec polní, brhlík lesní) budku obydlel.

 

Hnízdo špačka obecného se žáci naučili rozpoznávat velmi rychle a to jednak kvůli jeho typickému vzhledu (viz. výše zmiňované zanesení trusem), ale také kvůli časté přítomnosti pecek z třešní v hnízdě, která u žáků nezůstala bez povšimnutí. Svým vzhledem však žáky zaujalo více hnízdo sýkory, která za stavební materiál používá hlavně mech a dutinku, kam klade svá vajíčka a následně vychová mláďata, vystýlá chlupy. U sýkorčího hnízda jsme se zastavili o trochu déle a ukázali jsme si také, jak poznáme, zda hnízdo bylo úspěšně vyvedeno. Naučit se rozpoznávat další dva, sice méně běžné, ale i tak stále časté obyvatele ptačích budek už žáci zvládli s přehledem. U vrabce polního jsme si ukázali, že svým hnízdem zabere celý prostor budky. Brhlík lesní, ten je zase mistr v zadělávání vletového otvoru a ostatních škvír v budce blátem. Celkem jsme v průběhu čištění ptačích budek našli a žákům mohli ukázat 82 starých hnízd sýkor, 43 starých hnízd špačka obecného, 10 starých hnízd vrabce polního, 2 stará hnízda rehka domácího a jedno staré hnízdo brhlíka lesního. Žáci si vždy před likvidací demonstrovaného hnízda, mohli hnízdo pořádně prohlédnout, identifikovat stavební materiál a také další obyvatele ptačích hnízd jako škvory a jejich svlečky, ploštice, noční motýly bekyně, pavouky a řadu dalších bezobratlých (Obrázek 2). Po odstranění hnízda jsme si znova zopakovali, že budky je dobré pravidelně čistit jednak z důvodů prachu, špíny a nečistot, které se v hnízdech drží, ale také hlavně kvůli prostoru v budkách, který by za chvíli byl zabrán starými a použitými hnízdy a ptáci by si tak v nové hnízdní sezóně neměli, kde postavit hnízda nová.

 

Údržba ptačích budek

Po důkladném vyčištění ptačí budky následovala její údržba. Žáci se sami často údržby aktivně účastnili (Obrázek 3), někde vzhledem ke stavu budky, vyráběli i budku kompletně novou. V průběhu oprav se tak dozvěděli, že budka se skládá ze dvou boků, do kterých je vyvrtaná díra na protáhnutí popruhu na pověšení, ze dna, které drží boky pohromadě, ze zad, ke kterým je přidělaná střecha budky a také, že dveře jsou přivrtány k bokům dvěma vruty do dřeva tak, aby se daly otevírat a do budky tak byl dobrý přístup pro její čištění. Neméně důležitou součást budky žáci poznali na první pohled, tzv. obrtlík. Ze začátku se ptali, co to ten obrtlík vlastně je a k čemu slouží, po chvíli už ale všichni měli jasno, že se jedná o zavírací mechanismus, který brání dvířkům v otevření. Na řadě budek jsme si také vysvětlili důležitost vletového otvoru a to nejen pro samotné obyvatele budky, ale i pro její případné predátory. Ukázali jsme si, co se stane, když budku pravidelně navštěvuje strakapoud velký a že se proti jeho činnosti můžeme bránit oplechováním vletového otvoru tak, aby ho dále nemohl naklovávat.

Postup údržby ptačích budek
Na závěr společné údržby jsme si s žáky ještě zopakovali, na jaké hlavní nedostatky můžeme v průběhu péče o vyvěšené budky narazit a jak takové nedostatky řešit a vhodně opravit. Zdůraznili jsme, že nejvíce pozornosti bychom při kontrolách měli věnovat zavíracímu mechanismu, zda je plně funkční a budka nezůstává přiotevřená. Dále že bychom se měli zaměřit na vletový otvor, zda není poškozen natolik, že by do budky mohl proniknout predátor a způsobit tak hnízdní nezdar. Neměli bychom také opomenout zkontrolovat úvaz budky, zda budka visí dobře a nedochází k jejímu uvolňování či zarůstání do stromu. A neméně důležitá je kontrola všech vrutů, které drží budku po hromadě a také samotných dílů, zda nejsou natolik rozpraskány, že v budce vytváří nevhodné prostředí ke hnízdění.

Z celkového počtu 187 ptačích budek bylo 100 budek typu sýkorník, 80 budek typu špačkovník, 5 budek typu rehkovník a 2 budky typu puštíkovník. Všechny budky byly vyčištěny, v případě potřeby i vydezinfikovány. Nejvíce zanesené budky se ukázaly být budky typu špačkovník. Důvodem je, že mláďata ale i rodiče špačka obecného, který v těchto budkách nejčastěji hnízdí, do hnízda kálí a trus v budce zůstává, není vynášen. Na závěr hnízdního období je tak nejen hnízdo ale i samotná budka více znečištěna než budka, v které zahnízdily sýkory (ty trus mláďat odnášejí z hnízda ven). Ve všech případech byla stará hnízda z budek odstraněna a následně vrácena buďto zpět do přírody, nebo pokud škola vlastní kompost, odnesena na kompost. V obou případech dojde k přirozenému rozkladu starého hnízda. Všechny uskutečněné opravy byly provedeny v souladu se seznamem plánovaných oprav v plném rozsahu.

Příslib do budoucna
Na konci programu nám žáci společně s pedagogy přislíbili, že o budky budou v průběhu roku pečovat a v nové hnízdní sezóně budou budky pozorovat a sledovat, kdo se v budkách zabydlí (Obrázek 4). Program samotné žáky zaujal natolik, že nám často kladly dotazy, jak takovou budku mohou vyrobit doma s rodiči nebo v rámci výuky ve škole a jak o ni následně mají správně pečovat. Pedagogové projevili zájem nejen o doplňkové materiály v podobě manuálů na výrobu a údržbu budek, určovací klíče nejčastějších obyvatelů ptačích budek, ale také o další pravidelné příležitosti k pozorování ptáků a jejich hnízdění v zahradě školy.


Kde je možné si prohlédnout fotodokumentaci a další informace o průběhu údržby a čištění 187 budek po hnízdní sezóně 2016:

Návštěvy realizačního týmu v jednotlivých školách byly vždy zdokumentovány a jejich průběh je možné si prohlédnout jednak v rubrice "Ptačí budky", kde je z každé školy uveden článek s fotodokumentací návštěvy, nebo se podívejte do aplikace MAPOVÁNÍ/PTAČÍ BUDKY, kde se zobrazuje mapa Google a nad ní na horní liště vlevo rozbalíte seznam a vyberete název hledané školy. V mapě Google se vám zobrazí všechny budky v areálu vybrané školy. V aplikaci je umístěna prohlížecí fotogalerie, ve které můžete nahlédnout přímo do budky, respektive prohlédnout si fotodokumentaci budky ze dne návštěvy realizačního týmu – kliknutím na ikonku čísla budky v mapě.

Program oprav a údržby ptačích budek na pozemcích pražských škol  uskutečněný na podzim 2016
 
Program oprav a údržby ptačích budek na pozemcích pražských škol uskutečněný na podzim 2016
Program oprav a údržby ptačích budek na pozemcích pražských škol  uskutečněný na podzim 2016
 
Program oprav a údržby ptačích budek na pozemcích pražských škol uskutečněný na podzim 2016
Program oprav a údržby ptačích budek na pozemcích pražských škol  uskutečněný na podzim 2016
 
Program oprav a údržby ptačích budek na pozemcích pražských škol uskutečněný na podzim 2016
Program oprav a údržby ptačích budek na pozemcích pražských škol  uskutečněný na podzim 2016
 
Program oprav a údržby ptačích budek na pozemcích pražských škol uskutečněný na podzim 2016
Program oprav a údržby ptačích budek na pozemcích pražských škol  uskutečněný na podzim 2016
 
Program oprav a údržby ptačích budek na pozemcích pražských škol uskutečněný na podzim 2016
Program oprav a údržby ptačích budek na pozemcích pražských škol  uskutečněný na podzim 2016
 
Program oprav a údržby ptačích budek na pozemcích pražských škol uskutečněný na podzim 2016
Program oprav a údržby ptačích budek na pozemcích pražských škol  uskutečněný na podzim 2016
 
Program oprav a údržby ptačích budek na pozemcích pražských škol uskutečněný na podzim 2016
Program oprav a údržby ptačích budek na pozemcích pražských škol  uskutečněný na podzim 2016
 
Program oprav a údržby ptačích budek na pozemcích pražských škol uskutečněný na podzim 2016
Program oprav a údržby ptačích budek na pozemcích pražských škol  uskutečněný na podzim 2016
 
Program oprav a údržby ptačích budek na pozemcích pražských škol uskutečněný na podzim 2016
Program oprav a údržby ptačích budek na pozemcích pražských škol  uskutečněný na podzim 2016
 
Program oprav a údržby ptačích budek na pozemcích pražských škol uskutečněný na podzim 2016
 
Sdílet