Přehled soutěží pro děti pořádaných Ornitou v letech 2004 - 2013

Ornita každoročně připravuje pro děti soutěž na vybrané přírodovědné téma v souběhu s probíhajícím tématickým projektem. Od roku 2004 se uskutečnilo celkem 10 tématických soutěží pro žáky z pražských a středočeských škol v kategoriích výtvarné, přírodovědné, literární, dramatické a mediální.

Pro vítěze soutěží bylo každoročně uspořádáno soustředění v krásné přírodě s bohatým ornitologickým programem. Protože se vždy jednalo o děti s vyhraněným zájmem o přírodu, bylo cílem každého soustředění jejich zájem podchytit a rozšířit. Proto se každého soustředění zúčastnili přední odborníci z řad členů České ornitologické společnosti a dalších organizací. Součástí programů soustředění byly jak odborné přednášky, tak výlety do přírody spojené s pozorováním, či vlastivědné exkurze. V roce 2009 se uskutečnilo vůbec první zahraniční přírodovědné soustředění do národního parku Neziderské Jezero v Rakousku. V současné době přírodovědná soustředění Ornita již nepořádá vzhledem k omezení grantů poskytovaných na tuto oblast, ale stále jsou pro vítěze soutěží připraveny krásná ocenění a věcné dary.
 
SOUTĚŽE

Školní rok

Téma soutěže

Soutěžní práce

Přehled soutěžících

Místo výstavy

2013/14

Pozorování ptactva 2014

v přípravě

v přípravě

v jednání

2012/13

Ptáci v naší zahradě

Soutěžní práce

Přehled soutěžících

Stanice přírodovědců DDM hl.m.Prahy

2011/12

Ptačí budky a krmítka

Soutěžní práce

Přehled soutěžících

Botanická zahrada hl.m. Prahy

2010/11

Veverka známá i neznámá

Soutěžní práce

Přehled soutěžících

NKP Vyšehrad  (NM se uzavírá)

2009/10

Kavka ve městě

Soutěžní práce

Přehled soutěžících

Národní muzeum

2008/09

Sedmero krkavců

Soutěžní práce

Přehled soutěžících

Národní muzeum

2006/07

Pražská veverka

Soutěžní práce

Přehled soutěžících

Národní muzeum

2005/06

Náš les

Soutěžní práce

Přehled soutěžících

Národní muzeum

2004/05

Naše sovy

Soutěžní práce

Přehled soutěžících

Národní muzeum

2003/04

Naše sovy

Soutěžní práce

Přehled soutěžících

Policejní muzeum

   
 
Přírodovědná soustředění uskutečněná pro vítěze soutěže:

Rok

Místo soustředění

Počet dětí

2009

Georgshof, Rakousko

34

2006

Střed. NIDM Kvilda

40

2005

Střed. NIDM Běstvina

80

2004

Louňovice p. Blaníkem

40

 
Sdílet