Přehled výstav pořádaných Ornitou v letech 2004 - 2013

Výstavy pořádané Ornitou od roku 2004 představovaly dětské tvůrčí příspěvky na vybraná přírodovědná témata v kategoriích výtvarné, přírodovědné, literární, dramatické a mediální. Díky výborné spolupráci Ornity s vedením Národního muzea  proběhlo v letech 2005 - 2010 celkem 5 tématických přírodovědně zaměřených výstav. 

Výstavy se uskutečnily v prostorách ochozu Panteonu Národního muzea a obvyklá návštěvnost každé výstavy byla přibližně  30.000 návštěvníků z řad široké veřejnosti, kteří budovu Národního muzea v době konání každé výstavy navštívili. Soutěžící děti se tak svými tvůrčími příspěvky aktivně zapojily do osvětových kampaní na vybraná přírodovědná témata a pro vítěze soutěže bylo vždy připraveno soustředění v přírodě s bohatým ornitologickým programem.
 
Od roku 2011 je Národní muzeum z důvodu generální rekonstrukce dlouhodobě uzavřeno a výstavy Ornity probíhají na dalších zajímavých veřejně přístupných místech, jako jsou zahrady královské Akropole Národní kulturní památky Vyšehrad, v prostorách Botanické zahrady hl.m.Prahy, nebo ve Stanici přírodovědců domu dětí a mládeže hl.m.Prahy v Praze 5 na Smíchově.
 
Výstavy uskutečněné v letech 2004 – 2014:
 

Rok

Téma

Místo výstavy

2013

Ptáci v naší zahradě

Stanice přírodovědců DDM hl. m. Prahy

2012

Ptačí budky a krmítka

Botanická zahrada hl. m. Prahy

2011

Veverka známá i neznámá

NKP Vyšehrad  (Národní muzeum se uzavírá)

2010

Kavka ve městě

Národní muzeum

2009

Sedmero krkavců

Národní muzeum

2007

Pražská veverka

Národní muzeum

2006

Náš les

Národní muzeum

2005

Naše sovy

Národní muzeum

2004

Naše sovy

Muzeum policie ČR

 

Sdílet