Přehled terénních akcí pořádaných Ornitou v letech 2004 - 2014

Každý tématický projekt Ornity má svoji teoretickou a praktickou část. Proto je každý školní rok připraven nějaký zajímavý program v terénu, kde si děti mohou ověřovat své nově získané znalosti o ptactvu a přírodě obecně.

V současné době probíhá od roku 2010 dlouhodobý projekt „Zvyšování hnízdních možností ptáků ve spolupráci se školami“ ve kterém děti samy vyrábějí ptačí budky a s pomocí ornitologa je pak vyvěšují do školní zahrady, kde je možné v případě úspěšného zahnízdění ptactva uspořádat ukázky kroužkování ptačích mláďat, která se v budkách v náledující hnízdní sezóně vylíhnou. Projekt je tak rozsáhlý a dlouhodobý, že je jsou pro něj vytvořeny samostatné rubriky „Ptačí budky“ a „Kroužkování“, kde si můžete prohlédnout všechny dosud uskutečněné akce.
 
Ostatní terénní programy Ornita realizovala v letech 2004 – 2011 v souběhu s předchozími tématickými projekty.
 
Veškeré terénní akce si můžete souborně prohlédnout pod následujícími odkazy.
 

Doba trvání

Terénní program

2009 - 2014

Výroba a vyvěšení ptačích budek

2011 - 2014

Kroužkování ptačích mláďat

2011

Vycházky za veverkami

2007 - 2009

Výpravy za havrany

2007 - 2005

Pražské hájenky

2004 -2005

Výpravy za sovím houkáním

 

Ostatní akce

 

Sdílet