21.–28. 5. 2005 - Ornitologické soustředění v Běstvině

Ornitologické soustředění se konalo poslední květnový týden v táboře Běstvina, který leží v pěkné krajině blízko Železných hor. V okolí se nachází Pařížovská a Sečská přehrada, zámek Žleby a zřícenina hradu Lichnice. Běstvina je malá obec pod Železnými horami v Pardubickém kraji. Na samé hranici obce se nalézá rybník Hluboš, který sahá až k Malejovu. Na jeho břehu se nalézá areál letní táborové základny Institutu dětí a mládeže MŠMT. Právě do tohoto malebného prostředí se organizátoři rozhodli umístit dějiště ornitologického soustředění účastníků druhého ročníku projektu Sovy do škol.

Možnost účasti na ornitologickém soustředění je určena jako odměna pro děti, které byly v rámci celého projektu nejaktivnější a prokázaly, že je ornitologie opravdu zajímá. V prostředí Běstviny, blízko přírodě, byla možnost dozvědět se daleko více informací o životě nejen sov, ale i dalších ptáků, kteří v oblasti žijí. Cílem soustředění bylo probudit a podnítit další zájem dětí o přírodu. Soustředění se zúčastnilo 80 dětí ve věkovém rozmezí 7-16 let, které byly rozděleny do osmi oddílů. Každý oddíl byl pojmenován po nějakém ptačím druhu, který žije v tamním kraji. Mladší děti se jmenovaly Labutě, Vlaštovky, Čejky a Červenky a jejich vedoucími byly Květa Bísková, Helena Haňáková, Klára a Anna Hoffmannovy. Starší děti soutěžily jako Střízlíci (vedoucí Milan Kylar), Puštíci (Lukáš Petržilka), Datlové (Karel Krpata) a Ledňáčci (Vašek Tutr). Kromě oddílových vedoucích s námi jeli ještě další „dospělí“: hlavní vedoucí Věra Malátková a Otto Hoffmann, starostlivá zdravotnice Mirka Markusová, Pepa Cicvárek, Honza Merčák a kuchařka Ilona Bencová. A samozřejmě také páni ornitologové Jaroslav Škopek, Jiří Formánek, Tomáš Brinke, L. Urbánek a František Bárta. Po celou dobu soustředění jsme měli důležitý úkol – připravit dioramata pro „ornitologickou“ výstavu. Každá družinka dostala jeden z biotop: les, vody a mokřady, město a pole. Mladší děti tvořily ve dvourozměrném provedení a starší modelovaly trojrozměrně. Poslední večer pak proběhla slavnostní vernisáž.

Děti si zamilovaly zejména ranní ornitologické vycházky za poznáváním hlasů ptáků, kdy za včasného vstávání a ještě před snídaní za doprovodu zkušeného ornitologa navštěvovaly blízké okolí a lesy obklopující tábor a učily se v praxi poznávat hlasy běžných druhů ptáků. Ačkoliv děti musely časně ráno vstávat, pro mnohé z nich bylo kouzlo jarní ranní krajiny s nízkým sluncem krátce po rozbřesku a za zpěvu ptactva snad něčím dosud nepoznaným. 

Mezi nejzajímavější ornitologické programy patřil podvečerní výlet k obci Kameničky v podhůří Železných hor, kde jsme mohli pozorovat hnízdní kolonie volavek popelavých. Kromě ornitologů něco podobného ještě nikdo z nás neviděl a jen tak na tu podívanou nezapomeneme. Této exkurze se s námi zúčastnili hosté - náměstek ministra životního prostředí RNDr. František Pojer a radní hl. m. Prahy pro životní prostředí RNDr. Miloš Gregar, kteří tak vyjádřili zájem i podporu našemu ornitologickému soustředění.

Ornitologické soustředění vyvrcholilo vernisáží výstavy, kde bylo soustředění vyhodnoceno. Děti se sami sobě postaraly o zábavu a každý dostal odměnu dle umístění svého oddílu. Z tohoto ornitologického soustředění žádné dítě neodjelo s prázdnou. Každý zde něco získal, ať už hodnotnou knihu, nezapomenutelné zážitky, nové kamarády a kamarádky, odborné vědomosti a možná.., možná trvalejší zájem o ornitologii. 

Text: Veronika Voldřichová

21.–28. 5. 2005 - Ornitologické soustředění v Běstvině
 
21.–28. 5. 2005 - Ornitologické soustředění v Běstvině
21.–28. 5. 2005 - Ornitologické soustředění v Běstvině
 
21.–28. 5. 2005 - Ornitologické soustředění v Běstvině
21.–28. 5. 2005 - Ornitologické soustředění v Běstvině
 
21.–28. 5. 2005 - Ornitologické soustředění v Běstvině
21.–28. 5. 2005 - Ornitologické soustředění v Běstvině
 
21.–28. 5. 2005 - Ornitologické soustředění v Běstvině
21.–28. 5. 2005 - Ornitologické soustředění v Běstvině
 
21.–28. 5. 2005 - Ornitologické soustředění v Běstvině
21.–28. 5. 2005 - Ornitologické soustředění v Běstvině
 
21.–28. 5. 2005 - Ornitologické soustředění v Běstvině
21.–28. 5. 2005 - Ornitologické soustředění v Běstvině
 
21.–28. 5. 2005 - Ornitologické soustředění v Běstvině
21.–28. 5. 2005 - Ornitologické soustředění v Běstvině
 
21.–28. 5. 2005 - Ornitologické soustředění v Běstvině
21.–28. 5. 2005 - Ornitologické soustředění v Běstvině
 
21.–28. 5. 2005 - Ornitologické soustředění v Běstvině
21.–28. 5. 2005 - Ornitologické soustředění v Běstvině
 
21.–28. 5. 2005 - Ornitologické soustředění v Běstvině
21.–28. 5. 2005 - Ornitologické soustředění v Běstvině
 
21.–28. 5. 2005 - Ornitologické soustředění v Běstvině
21.–28. 5. 2005 - Ornitologické soustředění v Běstvině
 
21.–28. 5. 2005 - Ornitologické soustředění v Běstvině
21.–28. 5. 2005 - Ornitologické soustředění v Běstvině
 
21.–28. 5. 2005 - Ornitologické soustředění v Běstvině
21.–28. 5. 2005 - Ornitologické soustředění v Běstvině
 
21.–28. 5. 2005 - Ornitologické soustředění v Běstvině
21.–28. 5. 2005 - Ornitologické soustředění v Běstvině
 
21.–28. 5. 2005 - Ornitologické soustředění v Běstvině
21.–28. 5. 2005 - Ornitologické soustředění v Běstvině
 
21.–28. 5. 2005 - Ornitologické soustředění v Běstvině
21.–28. 5. 2005 - Ornitologické soustředění v Běstvině
 
21.–28. 5. 2005 - Ornitologické soustředění v Běstvině
21.–28. 5. 2005 - Ornitologické soustředění v Běstvině
 
21.–28. 5. 2005 - Ornitologické soustředění v Běstvině
21.–28. 5. 2005 - Ornitologické soustředění v Běstvině
 
21.–28. 5. 2005 - Ornitologické soustředění v Běstvině
21.–28. 5. 2005 - Ornitologické soustředění v Běstvině
 
21.–28. 5. 2005 - Ornitologické soustředění v Běstvině
 
Sdílet