14. 5. 2010 - Otevření Školní naučné stezky údolím Vltavy v ZŠ a MŠ Husinec - Řež

Jak probíhalo otevření Školní naučné stezky údolím Vltavy v ZŠ a MŠ Husinec - Řež.

 

Dne 14. 5. 2010 v pravé poledne za vydatného deště jsme jakožto zástupkyně Občanského sdružení Ornita ve složení Veronika Voldřichová, Jana Šturmová a Jana Užofka Pešková naskákaly v Praze 10 Vršovicích do vozidla Škoda Felicia Combi tmavomodrá metalíza a řítily se přiměřenou rychlostí, přizpůsobenou počasí a stavu vozovky do obce Husinec-Řež, kam jsme následkem výše uvedených skutečností dorazily ve 13.10, ačkoliv by bývalo bylo slušné tam přijet ve 12.55. Od 13.00 tam totiž v ZŠ a MŠ Husinec-Řež paní ředitelka Mgr. Bohunka Vrchotická slavnostně otevírala Školní naučnou stezku údolím Vltavy. Nejprve jsme v učebně hudební výchovy s úchvatným výhledem do vltavských vln vyslechli symfonickou báseň Vltava od Bedřicha Smetany, která navodila tu nejlepší atmosféru, pak úvodní slova paní ředitelky a starostky Marie Těthalové a poděkování zástupcům partnerů, bez kterých by tento projekt  v programu Škola pro udržitelný život nemohl být uskutečněn – Spoluvyhlašovatelům, kterými byla Nadace PARTNERSTVÍ Brno a Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory – SEVER, generálnímu partnerovi Toyota, koordinátorovi projektu Sdružení Tereza, Občanskému sdružení ORNITA, místnímu partnerovi turistickému oddílu TOM Řež, přátelům školy slečně Sekerkové, manželům Novotným a dalším nejmenovaným, bez nichž by toto úsilí bylo zbytečné. Pak nám děti ze ZŠ i MŠ zarecitovaly i zazpívaly, co si pro tuto slavnostní chvíli nastudovaly, a následovala výprava s deštníky k 7 zastavením naučné stezky, na kterou všechny srdečně zveme. U každého panelu nám pan učitel hudební výchovy zahrál tematicky vybranou fanfáru na lesní roh, paní ředitelka vysvětlila, co a proč je na panelech uvedeno, téměř všechny texty jsou doprovázeny obrázky dětí ze školy. Projekt byl zahájen a zdá se, že skutečně své příznivce natolik nadchnul, že se určitě bude dále rozvíjet a zanedlouho přibudou další tabule u zajímavých míst v tomto krásném vltavském údolí.

Zapsala: Jana Pešková

14. 5. 2010 - Otevření Školní naučné stezky údolím Vltavy v ZŠ a MŠ Husinec - Řež
 
14. 5. 2010 - Otevření Školní naučné stezky údolím Vltavy v ZŠ a MŠ Husinec - Řež
14. 5. 2010 - Otevření Školní naučné stezky údolím Vltavy v ZŠ a MŠ Husinec - Řež
 
14. 5. 2010 - Otevření Školní naučné stezky údolím Vltavy v ZŠ a MŠ Husinec - Řež
14. 5. 2010 - Otevření Školní naučné stezky údolím Vltavy v ZŠ a MŠ Husinec - Řež
 
14. 5. 2010 - Otevření Školní naučné stezky údolím Vltavy v ZŠ a MŠ Husinec - Řež
14. 5. 2010 - Otevření Školní naučné stezky údolím Vltavy v ZŠ a MŠ Husinec - Řež
 
14. 5. 2010 - Otevření Školní naučné stezky údolím Vltavy v ZŠ a MŠ Husinec - Řež
14. 5. 2010 - Otevření Školní naučné stezky údolím Vltavy v ZŠ a MŠ Husinec - Řež
 
14. 5. 2010 - Otevření Školní naučné stezky údolím Vltavy v ZŠ a MŠ Husinec - Řež
14. 5. 2010 - Otevření Školní naučné stezky údolím Vltavy v ZŠ a MŠ Husinec - Řež
 
14. 5. 2010 - Otevření Školní naučné stezky údolím Vltavy v ZŠ a MŠ Husinec - Řež
14. 5. 2010 - Otevření Školní naučné stezky údolím Vltavy v ZŠ a MŠ Husinec - Řež
 
14. 5. 2010 - Otevření Školní naučné stezky údolím Vltavy v ZŠ a MŠ Husinec - Řež
14. 5. 2010 - Otevření Školní naučné stezky údolím Vltavy v ZŠ a MŠ Husinec - Řež
 
14. 5. 2010 - Otevření Školní naučné stezky údolím Vltavy v ZŠ a MŠ Husinec - Řež
 
Sdílet