Náš les - terénní akceSoučástí programu na hájence byla vždy přednáška místního lesníka o významu lesů na území hl. m. Prahy. Následovala terénní výprava do dané lokality. Získané znalosti a poznatky na závěr prověřil malý test na téma péče o les v Praze. Nedílnou součástí programu byly i společenské hry, soutěže ve schopnostech týmové spolupráce na dané téma, ale také vyhlášení vítězů a předání cen. Více informací o jednotlivých akcích naleznete v příslušných rubrikách.

Sdílet