Aktuality > Horní menu > 2008/2009 - Sedmero krkavců

2008/2009 - Sedmero krkavců

Sedmero krkavců (2008/2009)- Projekt Sedmero krkavců si kladl za cíl nabídnout základním školám možnost seznámit děti s velmi zajímavou skupinou našich krkavcovitých pěvců. Krkavcovití jsou považováni za jedny z nejinteligentnějších ptáků na naší planetě přednáškový cyklus pro děti poukázal na skutečnost, že tito pěvci žijí všude kolem nás. Součástí projektu byla vždy přednáška, ověření znalostí formou testu ve skupinách, ukázky živých krkavcovitých a nakonec individuální poznávací soutěž na vycpaných exemplářích.
Výlety za zimujícími havrany – tento terénní program přímo navázal na přednáškový cyklus Sedmero krkavců a časově se s ním překrýval. Zúčastnily se děti, které absolvovaly přednášku. Jednalo se o odpolední autobusový zájezd do Kralup nad Vltavou, kde proběhla napřed přednáška s promítáním, ověření znalostí formou individuálního testu a nakonec pozorování havranů (a kavek) na jejich večerním shromaždišti a kdysi vůbec největším nocovišti zimujících havranů a kavek v České republice . V Kralupech nad Vltavou se ke společnému nocování v době realizace projektu slétalo až 70.000 jedinců, kteří k nám v listopadu přilétají z Ruska, Běloruska a Ukrajiny.