Soutěž "Sedmero krkavců" 2008/2009

Soutěž „Sedmero krkavců“ proběhla v souběhu se stejnojmenným přednáškovým cyklem, který účastníkům představil naše nejznámější krkavcovité pěvce. Děti se v návaznosti na přednášku pak mohly zapojit do několika soutěžních kategorií, kde se daným tématem dále zabývaly.

Vznikla pestrá škála soutěžních příspěvků na téma „krkavcovití“ a vy si zde můžete všechny příspěvky prohlédnout:

A. Galerie soutěžních příspěvků:   

1. Výtvarná kategorie
2. Fotografická kategorie
3. Přírodovědná kategorie
4. Literární kategorie
5. Mediální kategorie

B. Přehled vítězů.

C. Přehled soutěžících.

D. Hodnotitelská komise.

Sdílet