Aktuality > Horní menu > 2009/2010 - Kavka ve městě

2009/2010 - Kavka ve městě

Kavka ve městě (2009/2010) - Projekt "Kavka ve městě" navázal na předchozí přednášky „Sedmero krkavců“ a zaměřil se na podrobnější poznání jednoho z krkavcovitých pěvců – ohrožené kavky obecné. Program zapojil školy do mapování hnízdních lokalit kavky obecné a to za pomoci žáků ze základních i středních škol. Data o hnízdních lokalitách včetně doplňujících informací např. o umístění hnízda a pohybu kavek v okolí hnízdních kolonií byla shromažďována během hnízdní sezóny v roce 2009-2010 prostřednictvím webové aplikace na stránkách www.ornita.cz. V současné době je tato stránka stále aktivní a umožňuje zasílání aktuálních informaci o hnízdění kavek na území ČR od pozorovatelů přírody z řad široké veřejnosti.
Proč právě kavka? Kavka obecná (Corvus monedula) je zákonem chráněný silně ohrožený druh pěvce. Vzhledem k početnímu úbytku kavek v celé Evropě byla kavka také vybrána jako evropsky významný ptačí druh a její výskyt a hnízdění monitoruje řada odborných skupin po celé Evropě. Kavka je synantropní pták žijící a hnízdící v poslední době převážně v zástavbě našich měst. Současná intenzivní rekonstrukce půdních prostor a střech městských domů stejně tak jako kácení a konzervování starých doupných stromů v městských parcích představují pro kavku zásadní snížení šancí při hledání vhodných hnízdních lokalit. Na základě získaných informací o současných hnízdištích kavek ve větších městech Středočeského kraje je možné tato hnízdiště dále sledovat a chránit (např. požadovat zachování vletových otvorů do půdních prostor během rekonstrukce domu).