Soutěž "Kavka ve městě" 2009/2010

Soutěž „Kavka ve městě“ proběhla v souběhu s přednáškovým cyklem o kavce obecné, která v současné době patří mezi ohrožené druhy ptáků a přitom její hnízdní kolonie můžeme v Praze a Středočeském kraji při troše snahy nalézt a pozorovat. Účastníci přednášek o kavkách pak mohli soutěžit v několika soutěžních kategoriích a připravit příspěvky pro závěrečnou výstavu „Kavka ve městě“ v Národním muzeu, která představila kavku obecnou také široké veřejnosti.

Z jakých soutěžních příspěvků byla nakonec výstava sestavena si můžete prohlédnout níže ve fotogalerii.
Soutěžní příspěvky hodnotili návštěvníci vernisáže výstavy z řad odborné veřejnosti a pracovníků partnerských organizací a také hodnotitelská komise. Pro vítěze bylo připraveno veřejné ocenění a nejrůznější věcné ceny. Společně s kavkou obecnou tak děti zazářily při vyhlašování vítězů soutěže v krásných a důstojných prostorách Národního muzea.

A. Galerie soutěžních příspěvků:                                                                                                       Vítězná práce

1. Výtvarná kategorie
2. Fotografická kategorie
3. Literární kategorie
4. Mediální kategorie
5. Kavkovník

B. Přehled vítězů.

C. Hodnotitelská komise:

1)  RNDr. Jiří Litochleb Národní muzeum, Přírodovědecké muzeum, ředitel
2)  Mgr. Jaroslav Cepák, PhD. Kroužkovací stanice Národního muzea, vedoucí, Česká společnost ornitologická, místopředseda
3)  RNDr. Jan Plesník, CSc. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, poradce
4)  RNDr. Jaroslav Škopek, PhD. Ornita, Česká společnost ornitologická, odborná spolupráce
5)  Lenka Petrlíková Arnika, odborná spolupráce
6)  Mgr. Jana Bendová Ornita, odborná spolupráce
7)  Mgr. Zuzana Bartáková Ornita, odborná spolupráce
8) Jan Kubeš Ornita, grafik, odborná spolupráce
9)  Jana Pešková Ornita, odborná spolupráce
10) Zdeněk Veromouzek Česká společnost ornitologická, ředitel
11) Zdenka Martinová   Časopis ABC, redaktorka
  

Sdílet