Aktuality > Horní menu > 2010/2011 - Veverka známá i neznámá

2010/2011 - Veverka známá i neznámá

Veverka známá i neznámá  (2010-2011) - projekt sledování výskytu veverky obecné v roce 2010 navázal a rozvilnul na projekt „Pražská veverka“ z let 2005 – 2008 ve kterém se prokázala schopnost škol spolupracovat na sledování výskytu vybraných druhů chráněných živočichů. Spolupráce přinesla důležité a zajímavé údaje o veverce obecné a o data sesbíraná ve spolupráci se školami projevila zájem i Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (AOPK ČR). Na stránkách www.ornita.cz  byla tedy v roce 2010 vytvořena mapovací aplikace pro hlášení výskytu veverky obecné, do které byly zapracovány všechny údaje o výskytu veverek z let 2005 – 2008 a zároveň se mapovací aplikace otevřela široké veřejnosti, která zde může od roku 2010 na sledování výskytu veverek na území České republiky spolupracovat. Po ukončení projektu byla všechna data uložena do „Nálezové databáze chráněných živočichů ČR“, kterou spravuje AOPK ČR.

 

O projektu Veverka známá i neznámá

Přednáškový cyklus Veverka známá i neznámá probíhal ve školním roce 2010/2011. Přednášek se zúčastnilo více než 6 267 žáků a 324 pedagogů ze základních škol, mateřských škol a gymnázií. Na seznam zapojených škol se můžete podívat zde. Během přednášky se žáci seznámili se životem veverky obecné i jejími predátory. více »