Soutěž "Veverka známá i neznámá" 2010/2011

Soutěž „Veverka známá i neznámá“ proběhla v souběhu se stejnojmenným přednáškovým cyklem pro školy, který Ornita zrealizovala v Praze a Středočeském kraji. Děti soutěžily v různých soutěžních kategoriích a přinesly do soutěže rozmanitou směs soutěžních příspěvků, ze kterých byla nakonec sestavena výstava „Vyšehradské veverky“ v prostorách galerie „Starého Purkrabství“ v Praze na Vyšehradě.

Soutěžní příspěvky dětí posuzovali a bodovali členové hodnotitelské komise a rozhodli tak o vítězném pořadí soutěžících. Výstava o veverce obecné se spolu s dětskými výtvarnými pracemi byla po několik měsíců příležitostí ke zpestření programu pro všechny návštěvníky Vyšehradu, protože vstup na výstavu byl volný.

A. Galerie soutěžních příspěvků:  

1. Výtvarná kategorie (57 příspěvků)
2. Fotografická kategorie (6 příspěvků)
3. Přírodovědná kategorie (4 příspěvky)
4. Mediální kategorie (24 příspěvků)
5. Kategorie pro pedagogy (2 příspěvky)

B. Přehled vítězů

C. Hodnotitelská komise

 1) RNDr. Jaroslav Škopek, Ornita
 2) Mgr. Zuzana Bartáková, Ornita
 3) Jana Pešková, Ornita 
 4) Ing. Jana Šturmová, Ornita
 5) Jan Kubeš, Ornita 
 6) Jiří Červinka, Ornita
 7) Mgr. Ing. Petr Holý, Magistrát hl. m. Prahy, Odbor ochrany prostředí
 8) Ing. Václav Saifrt, Magistrát hl. m. Prahy, Odbor ochrany prostředí
 9) RNDr. Lubomír Peške, Česká společnost ornitologická
10) RNDr. Jiří Litochleb, Národní muzeum
11) Mgr. Jaroslav Cepák, Národní muzeum
12) Ing.Václav Kroutil, Lesy hl.m.Prahy
13) Jana Dufalová, ČSOP Vlašim
14) Mgr.Vladimír Škarvada, Koordinátor EVVO, ZŠ Kolín
Sdílet