Aktuality > Horní menu > 2013/2014 - Kam ptáci letí

2013/2014 - Kam ptáci letí

Kam ptáci letí  (2013/2014) – tématický přednáškový cyklus rozšířil znalosti účastníků o tažném ptactvu a přiblížil dětem nejznámější druhy tažných ptáků, kteří nás na podzim opouštějí a letí zimu strávit do teplejších oblastí. Tématické přednášky byl rozděleny do dvou okruhů: „Kam ptáci letí 1“ představil dětem nejznámější tažné ptáky, jako jsou vlaštovky, jiřičky, čápi bílí a čápi černí, kukačky, křepelky a další, kteří od nás odlétají až do daleké Afriky. Cyklus „Kam ptáci letí 2“ zase představil ptáky „částečně tažné“, kteří migrují v oblasti Středomoří, jako jsou: špaček obecný, pěnkava obecná, rehek zahradní, drozd zpěvný, holub hřivnáč, havran polní, kalou sušatý nebo husa velká.  Souběžně s přednáškami i nadále probíhal dlouhodobý projekt „Zvyšování hnízdních možností ptáků ve spoluráci se školami“. Do programu výroby a vyvěšení ptačích budek ve školní zahradě se mohly zapojit další partnerské školy. Po dobu trvání programu (2010 – 2014) se zapojilo již celkem 60 mateřských, základních a středních škol, se kterými bylo vyrobeno a vyvěšeno celkem 828 hnízdních budek pro dutinové pěvce.

 

O projektu Kam ptáci letí

Projekt Kam ptáci letí probíhal ve školním roce 2013/2014. více »