O programu Šplhavci a obyvatelé dutin

Ve školním roce 2016/2017 probíhal vzdělávací cyklus "Šplhavci a obyvatelé dutin". Program představil zajímavou skupinu ptáků a zúčastnili se ho žáci základních škol, gymnázií i mateřských škol. 

Šplhavce bychom mohli nazvat též  "lesními tesaři", kteří tesají do kmenů stromů své příbytky a vytvářejí stromové dutiny, které později využívají další druhy živočichů ke svému hnízdění, úkrytu a odpočinku.

V rámci přednášky jsme představili největšího šplhavce kontinentální Evropy, datla černého, dále naše nejběžnější druhy strakapoudů a žluny, které jsou někdy nazývány zemními datly. Ukázali jsme si i další, méně známé, avšak zajímavé druhy šplhavců, kteří se v naší přírodě vyskytují velmi vzácně a jsou silně ohroženy. Současně se šplhavci jsme seznámili posluchače s některými ptáky a savci, kteří dutiny po šplhavcích následně využívají.

Povídání bylo doprovázeno promítáním videí a ukázkami živých ochočených jedinců, se kterými se tak posluchači seznámili velmi zblízka. 

Sdílet