Aktuality > Videa ptáků

Videa ptáků

Videa jsou natočená v rámci projektu "Zvyšování hnízdních možností ptáků
ve spolupráci se školami" v průběhu monitoringu ptačích budek ve školních zahradách
v hnízdní sezóně od 30. 6. do 18. 6. 2014.

Na videích jsou zachyceny nejběžnější druhy obývající ptačí budky - sýkora koňadra, špaček obecný a ze zástupců hmyzu pak čmelák (r. Bombus).

Přinášíme Vám videa o životě v ptačích budkách. Videa jsou řazena do rubrik
dle jednotlivých živočišných druhů.