Aktuality > Videa ptáků > Hmyz v ptačí budce

Hmyz v ptačí budce

Videa jsou natočená v rámci projektu "Zvyšování hnízdních možností ptáků
ve spolupráci se školami" v průběhu monitoringu ptačích budek ve školních zahradách
v hnízdní sezóně v termínech od 30. 4. do 18. 6. 2014

Výskyt hmyzu v budce je často dán tím, že budka není pravidelně čistěna.
V rámci monitoringu jsme v budkách nejčastěji nacházeli čmeláky, vosy i sršně
(viz vpravo na snímku hnízdo sršně obecné). 


Prohlédněte si videa se čmeláky (r. Bombus), kteří jsou oproti vosám a sršňím méně agresivní a tak se jejich natáčení se obešlo bez bolestivých žihadel.