NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Programy lze financovat z projektů  MŠMT Šablony III, dále z Operačního programu Začleňování a podpora žáků s OMJ, Inkluze a multikulturní vzdělávání, atp.

V době pandemie jsou se zájemci o program sjednávány individuální podmínky s ohledem na aktuální platná karanténní opatření.

V případě zájmu o sjednání podmínek a objednání programu nás kontaktujte:

Tereza Tejklová: 737 335 722
Veronika Voldřichová: 603 726 737
e-mail: info@ornita.cz

1. přednáškový cyklus ,,Změny v ptačí říši''

Víte, jaký vliv má oteplování na život ptáků? Přednáškový cyklus „Změny v ptačí říši“ přináší aktuální informace o změnách v chování ptáků v důsledku klimatických změn. Žáci se dozvědí, jaký vliv má sucho a teplo na migraci, potravní nabídku nebo hnízdění ptáků nejen ve střední Evropě. Podíváme se, jak snášejí změny klimatu stálí a tažní ptáci. Žákům budou představeny známé i neznámé ptačí druhy doplněné ukázkami živých ochočených jedinců
 

2. program ,,Ptačí budky''

Jak zvýšit hnízdní možnosti pro ptáky ve školní zahradě? Můžeme vyvěsit hnízdní budky! 
Program PTAČÍ BUDKY představuje žákům vybrané ptačí druhy, které hnízdí ve stromových dutinách a ukazuje, jak těmto ptákům přirozené dutiny, které stále ubývají, můžeme nahradit.
K přednáškovému programu je možné připojit i následný tvořivý program s vlastnoruční výrobou ptačí budky, které si žáci sestaví z předpřipravené dřevěné stavebnice. 

Účastníci mohou následně spolupracovat na sledování ptáků hnízdících ve školní zahradě, a tím se podílet na monitoringu ptačích druhů v městských parcích a zahradách ve spolupráci s předními ornitology.
 

3. program ,,Ptačí krmítka''

Program PTAČÍ KRMÍTKA seznamuje posluchače s celou řadou ptačích druhů navštěvujících krmítka, přináší náměty a ukázky různých druhů krmítek, které je možné zakoupit v obchodě, nebo si je vlastnoručně vyrobit! Během přednášky se žáci dozvědí důležité informace jak a čím máme ptáky krmit, ale také si vyzkoušejí své nové znalosti formou poznávací hry.
Účastníkům se nabízí možnost podílet se na sledování výskytu ptačích druhů ve školní zahradě, a tím napomáhat ornitologům ve sledování klimatických změn, které se odrážejí v druhové pestrosti ptáků v městských parcích a zahradách.
 

4. přednáškový cyklus ,,O slepicích a vejcích''

Myslíte, že je slepice jeden z nejhloupějších ptáků na světě? Přednáškový cyklus „O slepicích a vejcích“ představuje nejhojnějšího zástupce hrabavých – kura domácího – a ukazuje, že slepice jsou všechno, jen ne hloupé. Žáci se dozvědí, jak umí slepice využívat svoji inteligenci k předstírání a manipulaci nebo co znamená „přenos vyladění“ a jak je důležitý pro fungování hejna. Podíváme se, jak slepice chovat, jaký vybrat kurník a co slepicím zajistit, aby byly zdravé a spokojené. Program doprovází ukázky živých ochočených jedinců.
 

5. kniha ,,Ptačí zahrada''

Naučná publikace Ptačí zahrada slouží jako pomůcka pro badatele ve školách, učitele, žáky i další zájemce. Příručka shrnuje informace, jak podpořit zvýšení hnízdních možností ptáků ve školní zahradě, jak realizovat pravidelnou údržbu ptačích budek, a jak pečovat o ,,ptačí zahradu''. 

Podrobnější informace o knize naleznete ZDE.
 

Pokud Vaše škola není zaregistrovaná a máte zájem o naše programy a zasílání programových nabídek Ornity zaregistrujte Vaší školu ZDE.
 

 

Přejeme Vám hezký školní rok 2020/2021 ...

... a pestrou školní zahradu plnou zpěvných ptáků!

 

V případě dotazů se na nás obraťte
info@ornita.cz

 

Sdílet