Co dělat v případě nálezu ptáka s kroužkem

Našli jste ptáka s kroužkem? Přinášíme několik rad a informací. 

Nejprve je nutno zjistit, o jaký druh kroužku se jedná. Může to být kroužek chovatelský nebo ornitologický.

Chovatelský kroužek
V případě chovatelského kroužku se jedná o celistvý nerozeviratelný váleček, který chovatelé navlékají ještě malým mláďatům přes prsty na běhák. Vždy na něm kromě evidenčního čísla bývá dvojčíslí, které prozrazuje rok označení ptáka, a nápis CZ (CS) označující stát. Evidenci těchto kroužků vede Český svaz chovatelů; doporučujeme obracet se vždy nejdříve na jeho nejbližší pobočku.

Ornitologický kroužek
Tento typ kroužku je vždy rozeviratelný. Umožňuje tedy označovat nejen mláďata, ale i dospělé odchycené ptáky. Nejčastěji se u nás můžete setkat s kroužky nesoucími nápis naší kroužkovací centrály - N. MUSEUM PRAHA. Na kroužku je dále vždy velké písmeno (popř. 2 písmena) označující velikostní typ. Následuje různě dlouhá řada číslic, která představuje evidenční číslo. Organizováním kroužkovací činnosti na celém území České republiky se zabývá Kroužkovací stanice Národního muzea Praha. Její pracovníci vždy ocení podání zprávy o nálezu okroužkovaného ptáka, popř. pouze zbytků ptáka nebo jen samotného kroužku. Vždy je nutno sdělit datum a místo nálezu a připojit jeho bližší okolnosti (zda byl pták např. nalezen čerstvě mrtev na silnici nebo pod nějakou prosklenou plochou či na zahradě, střelen, chycen kočkou, nalezen utopen, delší dobu mrtev,…).

Zprávu je možno podat
telefonicky: +420 271 961 256
elektronickou poštou: krouzkovaci_stanice@nm.cz
poštou na adresu: Kroužkovací stanice Národního muzea, Hornoměcholupská 34, 102 00 Praha 10 – Hostivař
 
Kroužkovací stanice vám podá bližší informace o okroužkovaném ptáku (druh ptáka, kdy a kde byl okroužkován, jak dlouho nosil kroužek,…). Stejný postup platí i pro případ nálezu ptáka s kroužkem některé ze zahraničních kroužkovacích centrál. Na kroužku bývá kromě nezbytného čísla vždy určitý nápis (hlavní město, muzeum, ornitologická stanice atp.).
 

Více informací o kroužkování naleznete přímo na stránkách kroužkovací stanice ZDE.

RNDr. Jaroslav Škopek, Ph. D.

Sdílet