O NÁS

Kdo a co je ORNITA?
 
Ornita je organizace založená v roce 2004.
V letech 2004–2015 působila jako občanské sdružení a od 1. srpna 2015 je zapsaným ústavem.
 
- působí v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)
 
- připravuje vzdělávací projekty pro děti, mládež, pedagogické pracovníky, ale i širokou veřejnost
 
- připravuje programy EVVO s důrazem na ornitologii pro základní a mateřské školy, gymnázia a další vzdělávací zařízení
 
- působí na celém území ČR
 
 
Co je cílem ORNITY?
 
Cílem ORNITY je zvýšení ekologického vědomí, prohloubení vztahu dětí a mládeže k přírodě, podpora a rozvoj environmentálního vzdělávání ve školách s důrazem na ornitologii.
 
 
Kdo tvoří ORNITU a s kým spolupracuje?
 
Tým ORNITY tvoří zkušení lektoři, odborní spolupracovníci z řad ornitologů, ekologů atp. v úzké spolupráci s pedagogy ze zapojených škol a s odbornou veřejností.
 
 
Jak ORNITA pracuje?
 
Ke splnění svých cílů ORNITA využívá především přímou spolupráci s dětmi, pro které pořádá přednášky, terénní programy a soutěže. Samozřejmostí je vydávání doprovodných odborně naučných tiskovin ke všem realizovaným programům.
 
 
Co ORNITA již dokázala?
 
V letech 2004-2020 uskutečnila ORNITA řadu tematických přednáškových cyklů pro mateřské a základní školy: Divoká školní zahrada, Ptáci na obzoru, Krkavcovití, Šplhavci a obyvatelé dutin, Vodní ptáci, Desatero sov, Kam ptáci letí, Ptáci v naší zahradě, Predátoři kolem ptačích budek, Veverka známá neznámá, Kavka ve městě, Sedmero krkavců, Pražská veverka, Nás les, Sovy do škol.
 
Podrobnější informace o tematických přednáškových cyklech naleznete v rubrice USKUTEČNĚNÉ PROGRAMY.