NAUČNÉ PANELY

Projekt ,,Naučné panely'' umožňuje zapojeným školám vytvořit ve spolupráci s Ornitou „Naučnou ornitolgickou stezku“ a to buď přímo ve školní zahradě, nebo v parku, lesoparku či jiném veřejném prostoru blízko školy.
 
Žáci mohou pod vedením pedagogů samostatně vytvořit:
-         ilustrace vybraných druhů ptáků pro naučné panely
-         ptačí krmítko
-         ptačí budky
-         záznamy z pozorování ptáků na krmítku nebo v zahradě (datum, čas, události)
-         fotodokumentaci z pozorování ptáků
 
Návrh školní naučné stezky
Žáci mohou vytvořit vlastní návrhy školní naučné ornitologické panely:
1)  prostřednictvím počítače s využitím satelitní mapy a počítačové grafiky
2) ručním překreslením předlohy (satelitní mapy z internetu)
 
Mapu školní zahrady či vybraného území pak žáci doplní dokreslením jednotlivých komponentů naučné stezky jako jsou ptačí budky, kmítko a pítko pro ptáky, naučné panely s obrázky a texty o ptactvu a výsledcích pozorování místních druhů ptáků.
 
V rámci návrhu školní naučné stezky je vhodné na vybraném území se žáky provést určení jednotlivých stromů, keřů a dalších rostlin a do mapy je rovněž zakreslit a označit.
 
MANUÁL PRO ÚČASTNÍKY PROJEKTU s radami a návody, jak vyrobit ptačí budku a krmítko, jak a čím přikrmovat ptáky, jak vytvořit naučnou ornitologickou stezku a další důležité a zajímavé informace o projektu.    
 
Tým Ornity je připraven v průběhu tvorby stezky se žáky a pedagogy dle potřeby spolupracovat a využít své dosavadní zkušenosti ve spolupráci se školami.
 
Sdílet