2017/2018 Krkavcovití

Krkavcovití tvoří nevelkou, avšak velice zajímavou skupinu druhů, kteří vynikají zvídavostí, učenlivostí a výbornou přizpůsobivostí. Krkavcovití dokonce patří mezi nejinteligentnější obratlovce vůbec. Například novokaledonská vrána dokáže vyrábět i primitivní nástroje, což se dříve vědci domnívali, je výsada pouze obratlovců. Navíc dokáží své akce a použití nástrojů plánovat na několik kroků dopředu, a to hned, bez nutnosti použít metodu pokusu a omylu. I díky inteligenci jejich pozornost upoutávají v přírodě nezvyklé předměty – odnášejí si různé drobnosti do hnízda. Tak lze někdy nalézt i šperky. Známé je přirovnání „Krade jako straka“.

Dříve bývali skoro všichni, snad s výjimkou lesního samotáře ořešníka, drženi v zajetí jako domácí společníci. V současnosti je můžeme vídat ve filmech a pohádkách, kde jsou za moudré rádce nebo naopak děsí svým krákáním. Jejich většinou nenápadně černé zbarvení vede ve společnosti k chybnému rozpoznání jednotlivých druhů, proto si přednáška kladla za cíl představit žákům všech 8 krkavcovitých zástupců, kteří se vyskytují na území naší republiky (konkrétně straka, sojka, vrána černá a šedá, ořešník, kavka, havran a krkavec). Žáci se s krkavcovitými seznámili prostřednictvím živých jedinců, naučných přírodovědných videí, výkladu lektora a vycpaných exponátů. Pro účastníky programu byly připraveny rozvrhy hodin a plakáty s motivem krkavcovitých, aby si mohli nově nabité znalosti i nadále připomínat.

Fotogalerie z cyklu Krkavcovití:

2017/2018 Krkavcovití
 
2017/2018 Krkavcovití
2017/2018 Krkavcovití
 
2017/2018 Krkavcovití
2017/2018 Krkavcovití
 
2017/2018 Krkavcovití
2017/2018 Krkavcovití
 
2017/2018 Krkavcovití
2017/2018 Krkavcovití
 
2017/2018 Krkavcovití
2017/2018 Krkavcovití
 
2017/2018 Krkavcovití
2017/2018 Krkavcovití
 
2017/2018 Krkavcovití
2017/2018 Krkavcovití
 
2017/2018 Krkavcovití
2017/2018 Krkavcovití
 
2017/2018 Krkavcovití
2017/2018 Krkavcovití
 
2017/2018 Krkavcovití
2017/2018 Krkavcovití
 
2017/2018 Krkavcovití
2017/2018 Krkavcovití
 
2017/2018 Krkavcovití
2017/2018 Krkavcovití
 
2017/2018 Krkavcovití
2017/2018 Krkavcovití
 
2017/2018 Krkavcovití
2017/2018 Krkavcovití
 
2017/2018 Krkavcovití
2017/2018 Krkavcovití
 
2017/2018 Krkavcovití
2017/2018 Krkavcovití
 
2017/2018 Krkavcovití
2017/2018 Krkavcovití
 
2017/2018 Krkavcovití
2017/2018 Krkavcovití
 
2017/2018 Krkavcovití
2017/2018 Krkavcovití
 
2017/2018 Krkavcovití
2017/2018 Krkavcovití
 
2017/2018 Krkavcovití
2017/2018 Krkavcovití
 
2017/2018 Krkavcovití
2017/2018 Krkavcovití
 
2017/2018 Krkavcovití
2017/2018 Krkavcovití
 
2017/2018 Krkavcovití
2017/2018 Krkavcovití
 
2017/2018 Krkavcovití
2017/2018 Krkavcovití
 
2017/2018 Krkavcovití
2017/2018 Krkavcovití
 
2017/2018 Krkavcovití
2017/2018 Krkavcovití
 
2017/2018 Krkavcovití
2017/2018 Krkavcovití
 
2017/2018 Krkavcovití
2017/2018 Krkavcovití
 
2017/2018 Krkavcovití
2017/2018 Krkavcovití
 
2017/2018 Krkavcovití
2017/2018 Krkavcovití
 
2017/2018 Krkavcovití
2017/2018 Krkavcovití
 
2017/2018 Krkavcovití
2017/2018 Krkavcovití
 
2017/2018 Krkavcovití
2017/2018 Krkavcovití
 
2017/2018 Krkavcovití
2017/2018 Krkavcovití
 
2017/2018 Krkavcovití
2017/2018 Krkavcovití
 
2017/2018 Krkavcovití
2017/2018 Krkavcovití
 
2017/2018 Krkavcovití
2017/2018 Krkavcovití
 
2017/2018 Krkavcovití
2017/2018 Krkavcovití
 
2017/2018 Krkavcovití
2017/2018 Krkavcovití
 
2017/2018 Krkavcovití
2017/2018 Krkavcovití
 
2017/2018 Krkavcovití
2017/2018 Krkavcovití
 
2017/2018 Krkavcovití
2017/2018 Krkavcovití
 
2017/2018 Krkavcovití
 
Sdílet