2012/2013 Predátoři kolem ptačích budek

V návaznosti na tematický projekt „Ptáci v naší zahradě“ navázal cyklus přednášek „Predátoři kolem ptačích budek“, který zapojil děti do výroby a vyvěšení ptačích budek ve školní zahradě, do sledování obsazenosti těchto ptačích budek, seznámil je blíže s technickými možnostmi ochrany hnízdících ptáků proti predátorům a v případě úspěšného zahnízdění byly pro děti připraveny ukázky kroužkování ptačích mláďat, která se v ptačích budkách vylíhla v hnízdní sezóně 2012.

Přednáškový cyklus seznámil posluchače s nejběžnějšími predátory ptačí říše volně žijící kolem nás. Přednášky sestávaly z výkladu lektora, promítání naučných videí a ukázek živých ochočených jedinců. Žákům byla představena kuna skalní jménem Kudu, která patří mezi hlavní nepřítele zpěvného ptactva a které se v Praze a okolí hojně vyskytuje. Přednášky ukázaly, že i když se tento mrštný savec vyskytuje hojně, děti ho téměř neznají. Právě zmíněná mrštnost předurčuje kunu úspěšně plenit ptačí hnízda a snižovat ptačí populace v městských parcích a zahradách. Město pro kunu skalní představuje vhodné místo pro život, protože po kamenných budovách šplhá stejně dobře jako po skalách. Kromě kuny se dětem představil puštík obecný Píďa, sova, kterou děti znají především z filmu Tři oříšky pro Popelku a dnes velmi vzácný sýček obecný jménem Kulda, který z naší krajiny téměř vymizel.

Fotogalerie z projektu ,,Predážoři kolem ptačích budek''

2012/2013 Predátoři kolem ptačích budek
 
2012/2013 Predátoři kolem ptačích budek
2012/2013 Predátoři kolem ptačích budek
 
2012/2013 Predátoři kolem ptačích budek
2012/2013 Predátoři kolem ptačích budek
 
2012/2013 Predátoři kolem ptačích budek
2012/2013 Predátoři kolem ptačích budek
 
2012/2013 Predátoři kolem ptačích budek
2012/2013 Predátoři kolem ptačích budek
 
2012/2013 Predátoři kolem ptačích budek
2012/2013 Predátoři kolem ptačích budek
 
2012/2013 Predátoři kolem ptačích budek
2012/2013 Predátoři kolem ptačích budek
 
2012/2013 Predátoři kolem ptačích budek
2012/2013 Predátoři kolem ptačích budek
 
2012/2013 Predátoři kolem ptačích budek
2012/2013 Predátoři kolem ptačích budek
 
2012/2013 Predátoři kolem ptačích budek
2012/2013 Predátoři kolem ptačích budek
 
2012/2013 Predátoři kolem ptačích budek
2012/2013 Predátoři kolem ptačích budek
 
2012/2013 Predátoři kolem ptačích budek
2012/2013 Predátoři kolem ptačích budek
 
2012/2013 Predátoři kolem ptačích budek
2012/2013 Predátoři kolem ptačích budek
 
2012/2013 Predátoři kolem ptačích budek
2012/2013 Predátoři kolem ptačích budek
 
2012/2013 Predátoři kolem ptačích budek
2012/2013 Predátoři kolem ptačích budek
 
2012/2013 Predátoři kolem ptačích budek
2012/2013 Predátoři kolem ptačích budek
 
2012/2013 Predátoři kolem ptačích budek
2012/2013 Predátoři kolem ptačích budek
 
2012/2013 Predátoři kolem ptačích budek
2012/2013 Predátoři kolem ptačích budek
 
2012/2013 Predátoři kolem ptačích budek
2012/2013 Predátoři kolem ptačích budek
 
2012/2013 Predátoři kolem ptačích budek
2012/2013 Predátoři kolem ptačích budek
 
2012/2013 Predátoři kolem ptačích budek
 
Sdílet